Näyteputkien merkitseminen

 

Näyteputket  tulee merkitä viipymättä viivakooditarralla tai vedenpitävällä huopakynällä:

a)      potilaan tiedot kirjoitetaan aina näyteastian kylkeen, ei kanteen

b)     viivakoodi kiinnitetään näyteputkeen pystysuoraan ylhäältä alas mahdollisimman suoraan ja sileästi (Kuva 1)

Kuva 1

putki_viivakoodilla

Merkinnästä vastaa näytteenottaja. Laboratoriolla ei ole oikeutta muuttaa merkintää.

Näyteputken ja lähetteen merkintöjen tulee olla yhtenevät.

Jos näyte siirretään alkuperäisestä näyteputkesta erotteluputkeen, tulee alkuperäisen näyteputken tunnistetiedot merkitä myös erotteluputkeen.