Ohutneulabiopsiatutkimusten näytteenotto

  • Ohutneulabiopsianäytteitä otettaessa on kiinnitettävä huomio seuraaviin seikkoihin:
    • Näytteenotossa käytetään ruiskua ja ulkomitaltaan 0,6 mm:n neulaa. Neulaa ja ruiskua voi käsitellä sellaisenaan tai ne voidaan kiinnittää näytteenottoa helpottavaan pistoolia muistuttavaan laitteeseen.
    • Neula työnnetään kohteeseensa, mikäli mahdollista toisella kädellä tukien kohde liikkumattomaksi. Tämän jälkeen ruiskun mäntä vedetään taaksepäin. Neulaa työnnetään edestakaisin alipaineen vallitessa tutkittavassa kohteessa 4 – 5 kertaa. Aspiroinnin loputtua mäntä päästetään löysäksi ennen kuin neula poistetaan kudoksesta. Näin vältetään näytemateriaalin joutuminen ruiskun sisään.
    • Kun neula on otettu kohteesta pois, niin se irroitetaan ruiskusta, ja ruiskuun vedetään ilmaa, jonka avulla neulassa olevat solut ruiskutetaan fiksaationesteeseen eli 50 %:n etanoliin.  Huuhtomalla varmistetaan kaikkien solujen saaminen tutkimukseen.  Toimenpide toistetaan puhtailla välineillä.
  • Jos näytteitä otetaan esim. molemmista rinnoista, täytyy oikean ja vasemman puolen näytteille olla erilliset lähetteet.
  • Näytepurkkeihin merkitään potilaan tunnistetiedot.