Patologian kudosnäytteenotto

  • Kudosnäyte laitetaan kannelliseen 10 %:n puskuroitua formaliinia sisältävään näyteastiaan. Näyteastiat tilataan synlab Finland Oy:sta. Suurten näyteastioiden täyttöä varten laboratorio toimittaa formaliinikanisterin.
  • Poikkeus: Ihon IF-näytteet laitetaan Mechelin-liuokseen. Ihon IF-tutkimukset alihankitaan Puijon Solu-ja Kudoslaboratorio Oy:sta. Näytteet analysoi dosentti, solubiologi Anita Naukkarinen. Mechelin putket voi tilata suoraan omaan yksikköön:Puijon Solu- ja Kudoslaboratorio Oy Kiekkotie 2  70200 Kuopio, puh: 017 – 2828 444 ja 044 – 3828 441, email: toimisto@psk-oy.org
  • Purkin tulee olla niin suuri ja formaliiniliuosta niin runsaasti, että fiksatiivia on vähintään kymmen kertainen määrä kudokseen nähden.
  • Jokaiseen purkkiin on merkittävä potilaan henkilötiedot. Jos näytemateriaali koostuu yhtä useammasta kudoskappaleesta, näitä vastaavat näytepurkit tulee selvästi merkitä. Suurista kirurgisista leikkauspreparaateista leikkauksen tehnyt lääkäri voi ottaa paloja eriteltyihin näytepurkkeihin. Yleensä kuitenkin patologi ottaa näytteet lähetteessä ilmoitetun ongelman ratkaisemiseksi. Patologisanatominen diagnoosi perustuu tavallisimmin edustavaan otokseen lähetetystä materiaalista.
  • Jos näytettä ei voida toimittaa heti patologian laboratorioon, formaliinissa olevaa näytettä tulee säilyttää huoneenlämmössä (ei jääkaapissa).
  •  Formaliiniliuoksessa olevaa näytettä on suojeltava jäätymiseltä kuljetuksen aikana.
  • Biopsianäytteet ovat esim limakalvoilta tai kudoksista otettuja pieniä kudospaloja. Ottovälineinä käytetään tarkoitusta varten suunniteltujen pihtejä (esim. suoli), veistä, stanssia tai biopsianeulaa.
  • Tietyt näytteet, kuten perna ja kokonaiset imusolmukkeet on hyvä halkaista fiksaation nopeuttamiseksi ja autolyysin pysäyttämiseksi.  Suurten näytteiden (esim. rintarauhanen, suoli) käsittelystä on hyvä sopia etukäteen patologian laboratorion kanssa. Näin voidaan varmistaa optimaalinen näytefiksaatio ja prosessin onnistuminen.
  • Käsittelyssä huomattavaa: Jos sytologisia laseja lähetetään samassa pakkauksessa histologisten formaliiniin otettujen näytteiden kanssa, sytologiset lasit tulisi suojata formaliinihöyryltä panemalla näytelasikotelo tiiviseen muovipussiin. Histologiset näytteet eivät saa kuljetuksen missään vaiheessa jäätyä.