Sytologisten tutkimusten näytteenotto

1. Virtsanäyte sytologiseen diagnostiseen tutkimukseen

 • Virtsan sytologiseen näytteeseen on suositeltavinta ottaa virtsaa, joka ei ole seissyt rakossa 2-3 tuntia kauempaa. Virtsaa voidaan ottaa esim. 50 ml. Näyte sentrifugoidaan pienellä kierrosnopeudella (1500 – 2000 rpm n. 15 min) ja fiksoidaan tämän jälkeen sedimentti 50 %:n etanolilla. Sakan päälle kaadetaan 10 ml etanolia.
 • Virtsaputken suulta ja varsinkin vaginasta tulevaa kontaminoivaa levyepiteeliä tulee välttää. Jos virtsa seisoo rakossa ennen  näytteen saamista, solukon degeneraatio voi haitata näytteen tulkintaa. Ns aamuvirtsan solut ovat usein liian degeneroituneita. Suositeltavinta olisi, että potilas joisi runsaasti ja riittävän odotusajan jälkeen otettaisiin näyte. Näin menetellen virtsan solut olisivat mahdollimman hyvin säilyneitä.
 • Katetrilla ja varsinkin rakkohuuhtelun yhteydessä saadut näytteet ovat tavallisesti hyvin säilyneitä. Niissä on usein selvästi runsaammin soluja kuin ns. puhtaasti lasketussa virtsassa. Instrumentaation avulla otetun näytteen yhteydessä tulee aina ilmoittaa näytteenottotapa, jotta runsas solukuva ei johtaisi vääriin tulkintoihin.
 • Näyteastiaan liitetään potilaan tunnistetiedot

2. Yskösnäytteenotto

 • Potilasta tulee valmistaa yskösnäytteeseen. Illalla potilas pesee hampaansa, ja aamulla ennen yskimistä suu huuhdotaan vedellä. Näyte yskitään suoraan purkkiin, jossa on kylmää 50 %:n etanolia n. 20 ml. Jos kunnon ysköstä ei tällä tavalla saada, voidaan joko antaa potilaan hengittää 10 min lämmintä höyryä tai käyttää mukolyyttejä muutama vuorokausi ennen yskösnäytteen ottoa. Usein kolmen peräkkäisen aamun näytteet antavat osuvimman tuloksen. Näytteet kannattaa lähettää yhdellä kertaa tutkittaviksi.
 • Jokaisen näytteen mukana on oltava oma lähete kunnollisine esitietoineen.

3. Keuhkoputken sytologisen tutkimuksen näytteenotto

 • Näytemateriaali otetaan fiksaatioliuospurkkiin, jossa on 50 %:n etanolia. Osan voi suoraan sivellä näytelasille, jonka voi fiksoida sumutekiinnitteellä tai antaa kuivahtaa ilman fiksaatiota ennen laboratorioon toimittamista.
 • Purkkiin/lasille merkitään potilaan tunnistetiedot.

4. Nenän sytologisen tutkimuksen näytteenotto

 • Nenän sidekalvolta otetaan kostutetulla pumpulitikulla näyte, joka sivellään objektilasille ja annetaan kuivua ilmassa.
 • Lasille merkitään potilaan tunnistetiedot.

5. Mahan sytologisen tutkimuksen näytteenotto

 • Näyte otetaan gastroskopian yhteydessä erityisesti tarkoitukseen suunnitellun harjan avulla suoraan mielenkiinnon kohteena olevasta leesiosta. Osan soluista voi sivellä lasille, joka fiksoidaan joko sumutefiksatiivilla tai jonka annetaan kuivua ilman fiksaatiota. Loppuosa näytteestä huuhdellaan 50 %:n etanolia sisältävään näytepurkkiin.
 • Jokaiseen näytepurkkiin merkitään potilaan tunnistetiedot.