Ulostenäytteenotto

1. Ulostenäytteenotto piilevän veren, loismatojen munien, Giardia lamblian, Rota-, Adeno-, Astro-, Noroviruksen, Helicobacter pylori -antigeenin ja C. difficile toksiinin tutkimuksiin

  • Näyte otetaan ohjeiden mukaisiin kuljetusputkiin.
  • Näyte otetaan ulosteen eri osista.
  • Negatiivisen tuloksen yhteydessä on suositeltavaa tehdä uusinta-analyysi: loismatojen munien ja piilevän veren osalta kolmena eri päivänä ja Giardia lamblian osalta kymmenen päivän aikana.
  • Uloste ei saa sekaantua virtsaan eikä WC:n huuhteluveteen.
  • Näyteastia nimetään.

2. Ulostenäytteenotto mikrobiologiseen viljelyyn

  • Sairauden aktiivisessa vaiheessa otetaan näytettä bakteerikuljetusputkeen, erityisesti ulosteen limaisista ja verisistä kohdista.
  • Uloste otetaan steriilillä näytetikulla näytekuljetusputkeen.
  • Ulosteeseen ei saa sekaantua virtsaa eikä WC:n huuhteluvettä.
  • Näyteastia  nimetään.