Ihopistonäyte

Ihopistonäytettä käytetään yleensä kun tarvitaan pieni määrä näytettä esimerkiksi pikamittariin, tai kun asiakkaana on pieni lapsi. Myös aikuisilta, joilla on esimerkiksi hauraat suonet tai muuten vaikeuksia saada laadukas suoninäyte, voidaan ottaa verinäytteet ihopistonäytteenä.

Jos asiakaan elimistö on kuivanut tai hänellä on heikko ääreisverenkierto (turvotus, shokki), voi olla mahdotonta saada laadukasta, asiakkaan fysiologista tilaa edustavaa näytettä ihopistonäytteenä.

Ihopistonäytteen veri on pienistä laskimoista ja valtimoista eli kapillaarisuonista peräisin olevan veren seos, jossa on myös mukana kudosnestettä ja solunsisäistä nestettä. Ihopistonäyte on koostumukseltaan lähempänä valtimo- kuin laskimoverta. Tästä syystä ihopistonäytteen ja laskimoveren pitoisuudet poikkeavat toisistaan, kts. taulukko 1.

Tutkimus Ihopisto
Hemoglobiini Korkeampi (3-4%)
Leukosyytit Korkeampi
Kokonais proteiini Matalampi
Kalsium Matalampi
Verensokeri, ei paasto Korkeampi (jopa 15 %)

Taulukko 1. Tulostasoeroja ihopisto- ja laskimonäytteen välillä