Lansetit

Ammattikäytössä ihopistonäytteen ottoon käytetään aina kertakäyttöisiä turvalansetteja. Turvalansetin pistosyvyys on valmiiksi asetettu, joten liian syvään pitämisen riskiä ei ole, kunhan käyttöön valitaan oikeanlainen lansetti.

Lansettien ominaisuuksia ovat terän materiaali, muoto, koko, pistomekanismin nopeus sekä terän leikkaavuus ja ihon läpäisykyky. Nämä eri ominaisuuden vaikuttavat lansetin aiheuttamaan kivun tunteeseen sekä pistosta saatavaan näytemäärään

Lansetit voidaan terän osalta jakaa viiltäviin ja pistävin lansetteihin. Pistäviä teriä on saatavilla eri paksuisina, mittayksikkönä on gauge. Mitä isompi gauge-luku, sitä ohuempi terän halkaisija on. Gauge-luvun lisäksi tarvitaan tieto terän pistosyvyydestä.

Lanseteille ei ole käytössä yhtenäistä, kansainvälistä koodausjärjestelmää, josta tarvittavat ominaisuudet pystyisi arvioimaan. Tarvittavat lansettiin liittyvät tiedot on yleensä saatavilla vain lansettipakkauksesta.

Lansettia valittaessa ratkaisevat kriteerit ovat tarvittava näytemäärä, asiakkaan ikä ja koko sekä näytteenottokohta. Viiltäväteräisiä lansetteja käytetään pääsääntöisesti vastasyntyneiden kantapäänäytteenotossa tai kun tarvitaan isompi näytemäärä ihopistonäytteenä sormenpäästä otettuna.

Suomessa useimmiten käytetyt ohjeet sallituista pitokohdista ja suurimmista sallituista pistosyvyyksistä ja leveyksistä on esitetty taulukossa 2.

 

LAPSI, koko noin: Syvyys MAX Leveys MAX
Alle 2,5 kg       Kantapäästä 1 mm 1 mm
2,5 – 5 kg        Kantapäästä 1,4 mm 2,5 mm
5 – 15 kg         Sormenpäästä 1,5 mm 1,5 mm
yli 15 kg          Sormenpäästä 1,8 mm 1,5 mm
Aikuinen         Sormenpäästä 2,4 mm 2,5 mm