Näytteenottoon valmistautuminen

Kun asiakas saapuu näytteenottoon, tulee hänen henkilöllisyytensä varmistaa pyytämällä asiakasta kertomaan nimensä ja henkilötunnuksensa. Jos asiakas on esim. pieni lapsi, asiakkaan henkilöllisyys varmistetaan saattajalta. Varmista, että pyynnöissä on samat henkilötiedot.

Varmista asiakkaan tarvittava, oikea valmistautuminen näytteenottoon, esimerkiksi kysymällä milloin asiakas on viimeksi syönyt tai juonut.

Varmista näytteenottotarvikkeiden käyttökelpoisuus (viimeinen käyttöpäivämäärä ja oikea säilytyslämpötila).

Näytteenottaja huolehtii omasta käsihygieniastaan ja käyttää myös kertakäyttöhanskoja näytteenoton yhteydessä.