Laskimoverinäytteenoton toimenpiteet

 • Potilaan henkilöllisyys todetaan.
 • Lähetteet tarkistetaan.
 • Tarkistetaan, onko potilas noudattanut määrättyä ruokavaliota ja ettei asiakas ole allerginen punktiokohdan desinfioinnissa käytettäville aineille.
 • Varmistetaan potilaalle mukava ja sopiva asento – potilaan käden tulee olla ojennettuna siten, että käsi muodostaa suoran linjan olkapäästä ranteeseen.
 • Näytteenottaja pukee  käsineet käteen.
 • Tarvittavat putket pannaan valmiiksi – putkea ravistetaan kevyesti, jotta mahdolliset lisäainepisarat poistuisivat korkista. Putket asetetaan näytteenottojärjestykseen.
 • Valitaan sopivan kokoinen näyteneula ja varmistetaan, että neula pysyy tukevasti neulanpidikkeessä.
 • Valitaan näytteenottokohta. Potilasta pyydetään puristamaan käsi nyrkkiin, jotta laskimosuonet tulisivat paremmin näkyviin.
 • Laskimoverta otettaessa ei pistokohtaa saa koputella eikä hangata!
 • Pistokohta puhdistetaan desinfioivalla aineella ja ihon annetaan kuivua.
 • Kiristysside asetetaan pistokohdasta sydämeen päin. Kiristyssidettä ei saa käyttää yli 1 minuutin.
 • Neulasta poistetaan korkki. Tarkastetaan, että neulan aukko on vapaa.
 • Suoritetaan laskimosuonen pisto – laskimosuoni asetetaan paikoilleen peukalolla hieman painaen pistokohdan alapuolelta ja iho vedetään kireälle, jotta laskimosuoni ei liikkuisi; neula pistetään laskimosuoneen 15–30 asteen kulmassa neula-aukko ylöspäin.
 • Veren ottamisen aikana seurataan, että putken korkki on korkeammalla ja pohja matalammalla, jotta vältetään putkessa olevien aineiden joutuminen laskimosuoneen.
 • Yhdellä kädellä neulanohjaimesta tukevasti kiinni pitäen asetetaan vakuumiputki neulanohjaimeen ja painetaan putkea siten, että neulan lateksipäällysteinen terä lävistää putken korkin.
 • Putkea pidetään siten, että veri valuu alaspäin putken seinää pitkin.
 • Kiristysside vapautetaan heti, kun veri ilmestyy putkeen.
 • Kun putki täyttyy määrätyllä verimäärällä ja veren virtaus loppuu, putki irrotetaan ohjaimesta ja ohjaimeen  asetetaan tarvittaessa seuraava putki.
 • Lisäaineellinen putki käännetään täyttymisen jälkeen ylösalaisin 4–8 kertaa (hyytymisputki 4 ja muut 8 kertaa) rauhallisella liikkeellä, jotta veri sekoittuu lisäaineeseen.
 • Pistokohtaan asetetaan kuiva ihonpuhdistuspyyhe ja neula vedetään laskimosuonesta pois.
 • Pistokohtaa painetaan suoraan 3–5 minuutin ajan taivuttamatta potilaan kättä.
 • Kaikki näytteenotossa käytetyt välineet kerätään tähän tarkoitettuun keräysastiaan.
 • Jos neulanohjain on ollut kosketuksissa vereen, se tulee desinfioida tai poistaa käytöstä (panemalla samoin keräysastiaan).
 • Näyteputket  merkitään.