Alfa-1-fetoproteiini (1040 S -AFP)

Alfafetoproteiini on glykoproteiini, jota syntetisoituu sikiön ruskuaispussin soluissa, gastrointestinaalikanavassa ja maksassa. AFP:tä kutsutaan onkofetaaliseksi antigeeniksi – proteiini, jota normaalisti syntetisoituu vain sikiöllä.

Korkeimmat arvot sikiön plasmassa ovat 12.-14. raskausviikolla, minkä jälkeen AFP-pitoisuus laskee jyrkästi. AFP:n ajallinen pitoisuus lapsivedessä peilaa samanaikaista pitoisuutta sikiön plasmassa, mutta lapsiveden pitoisuus on sadasosa plasman pitoisuudesta.

Äidin veressä AFP-arvo kohoaa 10.-32. raskausviikolle saakka, sen jälkeen laskee 24. viikon tasolle ja jää tälle tasolle synnytykseen saakka.

Indikaatiot:

 • Yhtenä komponenttina sikiön syntymää edeltävässä  diagnostiikassa
 • Hepatosellulaarinen maksasyöpä
 • Seminooma- ja ei-seminoomatyyppisten (embryonaalinen, terato-, koriokarsinooma) kiveskasvainten diagnostiikka. Määritetään yhdessä hCG:n kanssa
 • Keuhkokasvainten diagnostiikka
 • AFP-mittauksia ei voi suositella seulontatutkimukseksi syöpäsairauden toteamiseen

Näyte:

1 ml seerumia

Säilytys ja lähetys:

Säilytys 2 – 3 vrk jääkaapissa, lähetys huoneenlämmössä. Pidempiaikainen säilytys pakastettuna, lähetys pakastettuna.

Analyysimenetelmä:

Kemiluminesenssimenetelmä

Viitearvo: <5,5 IU/ml

Tulkinta:

Korkeat AFP-arvot:

 • Fysiologiset: raskaus, monisikiöinen raskaus
 • Sikiön sairaustilat ja synnynäiset kehityshäiriöt: anenkefalia, hydrokefalia, avoin neuraaliputki (ml. spina bifida), vatsan etuseinämän epämuodostuma (omphalocele, gastroschisis), synnynnäinen nefroosi, sikiön distress-syndrooma, oligohydroamnion, toksemia, sikiön hypotrofia, sikiön hydrops, Turnerin syndrooma, Pataun syndrooma, Meckelin syndrooma, maha-suolikanavan atresia
 • Äidin muut sairaudet: maksakirroosi, hepatiitti, maksanekroosi ja perinnöllinen tyrosinemia
 • Uhkaava raskauden keskeytyminen, pre-eklampsia, raskauden keskeytyminen
 • Kasvaimet: kivessyöpä, paksusuolen kasvaimet, lymfoomat, embryonaalikudoksista alkavat kasvaimet, munuais-, haima-, maksa-, keuhko-, kilpirauhas-, sappiteiden- ja vatsakasvaimet

Matalat AFP-arvot:

 • Äidin diabetes
 • Äidin ylipaino
 • Sikiön kromosomianomaliat (Downin, Edwardsin syndrooma)
 • Spontaani keskenmeno ja kohtukuolema (fetus mortus). Matalat AFP-arvot 10. raskausviikon jälkeen katsotaan prognostisesti epäsuotuisiksi ja ne viittaavat sikiön kehityksen viivästymiseen silloinkin, kun hCG on viitealueella
 • Väärin laskettu raskauden kesto

Hepatosellulaarisen karsinooman ensidiagnoosissa 90-95%:lla potilaista löydetään korkeita AFP-arvoja (>200 IU/mL). Siksi AFP-pitoisuuden määrittämistä käytetään näiden kasvainten diagnostiikassa ja hoidon seurannassa.

Kivessyövän luokittelussa ja vaiheen määrittämisessä mitataan samanaikaisesti AFP:n kanssa myös hCG. Puhtaan seminoomatyypin kasvaimen yhteydessä AFP-arvo ei nouse ja hCG-arvon nousua on havaittu 16%:lla. Kohonneita AFP-arvoja on kuitenkin havaittu potilailla, joilla on diagnosoitu seminoomatyyppinen kivessyöpä yhdessä ei-seminoomatyyppisen syövän metastaasien kanssa.

90%:lla ei-seminoomatyyppisen syövän potilaista ovat nousseet sekä AFP- että myös hCG-arvot. Kasvainmerkkiaineen pitoisuuden vähenemisen nopeus osoittaa hoidon tehokkuutta. Arvojen nousu 3-18 kuukauden aikana viittaa syövän residiiviin. Postoperatiiviset kohonneet arvot viittaavat kasvaimen epätäydelliseen poistamiseen tai metastaasien olemassa oloon. Orkiektomian jälkeen potilailla, joilla on korkea AFP-pitoisuus, esiintyy residiivejä yleisemmin kuin potilailla, joilla on korkea hCG-pitoisuus.

Hepatiitin ja maksakirroosin yhteydessä potilaiden AFP-arvot jäävät alle 165 IU/ml.

Viive:

Vastaus valmiina 1 arkipäivässä.