Albumiini ja kreatiniini suhde (4511 U –AlbKre)

Indikaatio:

Diabeettisen nefropatian varhaisseulonta.

Menetelmä:

U -Alb: immunoturbidometrinen

U -Krea: fotometrinen

Esivalmistelu:

Ennen näytteenottoa edeltävänä iltana potilaan tulee välttää fyysistä rasitusta.

Näyte:

10 ml virtsaa, näyte otetaan aamuvirtsanäytteestä, keskivirtsanäyte lisäaineettomaan putkeen.

Säilytys ja lähetys:

Näyte säilyy noin 7 vrk kylmässä. Lähetys huoneenlämmössä, jos näyte on perillä vuorokauden kuluessa. Pitempiakaista säilytystä varten säilytys ja lähetys pakastettuna.

 Viitearvot:

miehet    alle 2.5   mg/mmol
naiset    alle 3.5   mg/mmol

Tulkinta:

Virtsan mikroalbuminuria heijastaa munuaisvauriota, minkä selvitys on tärkeää mm. diabeetikoilta ja verenpainepotilailta. Myös kuumeiset tulehdussairaudet voivat lisätä virtsan albumiinin ja kreatiniin suhdetta. Mikroalbuminurian olemassaolo selviää luotettavimmin yövirtsasta. Mikroalbuminuriaan viittaavat aikuisilla miehillä arvot 3-25 mg/mmol ja naisilla arvot 3-35 mg/mmol. Näitä korkeampia arvoja katsotaan proteinuriaksi. Mikroalbuminurian taustalla olevat munuaisvauriot ovat lieväasteisina vielä palautuvia, joten diabeettisessa nefropatiassa varhainen diagnoosi ja hoidon tehostus ovat tärkeitä.

Kreatiniiniin suhteutettua kreatiinimääritystä ei voida käyttää, jos: plasman tai seerumin kreatiniinin pitoisuus ei saa olla suurentunut heikentyneeseen glomerulusfiltraatioon viitaten. Pieni kreatiniinin eritys voi johtaa myös suuriin suhdelukuihin (imeväiset, poikkeuksellisen pienet tai laihtuneet henkilöt).

Viive:

Vastaus valmiina noin 1 arkipäivässä.