Alkalinen fosfataasi, isoentsyymit, seerumista (1048 S -AFOS-Is)

Indikaatio:

Lihastautien diagnostiikka.

Menetelmä:

Agaroosigeelielektroforeesi

Näyte:

1 ml seerumia. Näyte ei saa olla hemolyyttinen.

Säilytys ja lähetys:

2-8 °C, 7 päivää. Kuljetus huoneenlämmössä tai viileässä. Pidempiaikainen säilytys ja lähetys pakastettuna.

Viitearvot:

Yli 18 vuotiaat:

maksa-isoentsyymi: <71 U/l

luustoperäinen isoentsyymi: <69 U/l

suolistoentsyymi: <13 U/l

Viive:

Tulos valmiina 5 arkipäivässä.