Alumiini, plasmasta (10015 P -Al)

Indikaatio

Alumiinikertymän osoittaminen (teollisuuden työntekijät, dialyysi- ja Alzheimer -potilaat)

Näyteastia

Hivenaineputki (tuotenumero: 367735)

Näyte

Näyte tulee ottaa hivenaineanalyyseihin tarkoitettuun putkeen, ja otetaan ottojärjestyksessä viimeisenä. Jos näytteenoton yhteydessä ei muita näytteitä, otetaan yksi ylimääräinen veriputki (ns. hukkaputki) jotta ihon pistoskohta ja neula huuhtoutuvat ennen varsinaista näytteenottoa.

1 ml Li-hepariiniplasmaa tai 3 ml Li-hepariiniverta, esim. BD Vacutainer trace element determination (tuotenro. 367735) tai Sarstedt S-Monovette metal (tuotenro. 01.1604. 400)

Näytteen voi toimittaa laboratorioon kokoverenä. Mikäli plasma erotetaan, näyte tulee siirtää typpihapolla (5%) pestyyn polypropyleeniputkeen joko dekantoimalla tai typpihapolla (5%) huuhdottua Pasteur-pipettiä käyttäen. Näyte on kontaminaatioherkkä. Putkia ei tule pitää avoimina yhtään kauemmin kuin on välttämätöntä.

Säilytys

Jääkaapissa (2-8 °C), 7 päivää.

Näytteen lähetys

Näytteen lähetys kylmässä tai huoneenlämmössä (+2-+22°C).

Menetelmä

Atomiabsorptiospektroskopia (AAS), tutkimus on akkreditoitu.

Viitearvot

< 0,3 µmol/l

Viive

Tulos valmiina 5 arkipäivässä.