Alumiini, virtsasta (3921 U -Al)

Indikaatio:

Dialyysipotilaiden kontrollointi.

Suuntaa antava altistetutkimus altistuksen poissulkemiseksi.

Menetelmä:

Induktiivinen plasma-massaspektrometria (ICP-MS).

Näyte:

Lisäaineeton vakuumivirtsanäyteputki, 10 ml.

Huom. Näyte on kontaminaatioherkkä, ympäristöstä näytteeseen joutunut pöly voi liata näytteen.

Säilytys ja lähetys:

2-8 °C, 7 päivää. Kuljetus huoneenlämmössä tai viileässä.

Viitearvot:

< 1,3 μmol/l

Viive:

Tulos valmiina 10 arkipäivässä.