Amfetamiini ja sen johdannaiset, varmistus (1810 U -AmfetCt)

U -AmfetCt KL 1810

Akkreditoitu menetelmä

Indikaatio
Tutkimus on tarkoitettu positiiviseksi osoittautuneen amfetamiinin ja sen johdannaisten seulonta-analyysin jatkotutkimukseksi.
Huumeseulontaan käytetyt pikamenetelmät ja muut immunologiset menetelmät saattavat antaa väärän positiivisen tuloksen ja näin johtaa vääriin johtopäätöksiin potilaasta. Väärä positiivinen tulos voi olla kohtalokasta varsinkin tapauksissa, joissa positiivisesta testituloksesta seuraa sanktioita (esim. katkaisuhoidossa olevat hoitosopimuspotilaat). Positiivisen seulontatuloksen jatkona tehtävällä massaspektrometrisellä analyysillä varmistetaan, sisältääkö näyte amfetamiinia tai sen yleisimpiä johdannaisia.

Näyte
10 ml kertavirtsaa. (Huom. Sama näyte, josta seulonta-analyysikin on tehty.)
Lähetteeseen on syytä merkitä myös potilaan käyttämä lääkitys.

Näytteen säilytys
Näyte säilyy jääkaapissa noin 3 viikkoa, pidempiaikainen säilytys pakastettuna.

Näytteen lähetys
Lähetys huoneenlämmössä.

Menetelmä
Kaasukromatografinen, massaspektrometrinen (GCMS).

Tekotiheys
Tehdään 2-3 kertaa viikossa.

Vastausaika (arkipäivää)
4

Tulkinta
Menetelmä mittaa spesifisesti amfetamiinia, metyleenidioksimetamfetamiinia (MDMA, Ecstasy), etyyliamfetamiinia, metyleenidioksietyyliamfetamiinia (MDEA), metyleenidioksiamfetamiinia (MDA) ja metyyliamfetamiinia. Tuloksen ollessa positiivinen ilmoitetaan löydetyt yhdisteet. Menetelmän herkkyys on noin 100 ng/ml (0.1 mg/l). Tietyt lääkkeet sisältävät amfetamiinin enantiomeeria (deksamfetamiini) tai metaboloituvat metyyliamfetamiinin ja amfetamiinin enantiomeeriksi (esim. selegiliini). Amfetamiinin ja metyyliamfetamiinin enantiomeerien (D- ja L-muodot) kvalitatiivinen erittely (U-AmfeKir 10401) voidaan tehdä tarvittaessa sopimuksen mukaan.

Tekopaikka
SYNLAB Helsinki
Akkreditointitaho: FINAS (EA, ILAC ja IAF jäsen)
Standardi: SFS-EN ISO 15189

Tiedustelut
Ammattilaisneuvonta
ammattilaisneuvonta@synlab.fi
p. 020 734 1550