Amitrip (1068 S –Amitrip)

Osatutkimukset: 2408 S -Nortrip
  10222 S -AmiNorS (amitriptyliinin ja nortriptyliinin yhteenlaskettu pitoisuus)

Indikaatio

Amitriptyliinihoidon seuranta.
Amitriptyliini on trisyklinen masennuslääke. Sillä on voimakas antikolinerginen ja sedatiivinen vaikutus.
Amitriptyliini imeytyy suun kautta annettuna hyvin. Hyötyosuus vaihtelee, mutta on keskimäärin noin 50 %. Huippupitoisuus seerumissa saavutetaan hitaasti ja vaihtelevasti keskimäärin noin 4 tunnissa. Amitriptyliinin jakautumistilavuus vaihtelee huomattavasti ollen keskimäärin 14 (6.4-30.0) l/kg. Se sitoutuu plasman proteiineihin noin 95 %:sti. Amitriptyliini metaboloituu maksassa mm. CYP2D6-entsyymin välityksellä. Vain pieni osa (alle 2 %) siitä erittyy muuttumattomana virtsaan. Päämetaboliitti, nortriptyliini, on aktiivinen. Amitriptyliinin eliminaatiovaiheen puoliintumisaika on 10-40 tuntia. Iän myötä ja yliannostustiloissa puoliintumisaika voi pidetä, myrkytyksissä jopa 80 tuntiin.
Monet lääkeaineet, tupakointi ja virtsan pH:n muutokset vaikuttavat amitriptyliinin farmakokinetiikkaan. Sen metaboliaa estävät ja pitoisuutta seerumissa lisäävät mm. fluoksetiini, haloperidoli, kinidiini, paroksetiini, perfenatsiini, tioridatsiini ja tsuklopentiksoli.

Menetelmä

LC-MS/MS, akkreditoitu

Näyte:

1 ml seerumia, ei geeliputkeen. Näyte otetaan lääkehoidon rutiiniseurannassa ennen seuraavaa annosta.

Säilytys ja lähetys:

Säilytys 3-4 vuorokautta jääkaapissa, lähetys huoneenlämmössä. Pidempiaikainen säilytys ja lähetys pakastettuna.

Viitearvot

S  -Amitrip                ei viitearvoja käytettävissä
S  -Nortrip         ei viitearvoja käytettävissä amitriptyliinihoidon seurannassa
S -AmiNorS       300 – 740 nmol/l

Amitriptyliinin pitoisuudet seerumissa vaihtelevat yksilöllisesti. Terapeuttisella alueella amitriptyliinin ja nortriptyliinin yhteenlasketun pitoisuuden (S -AmiNorS) katsotaan yleensä masennuksen hoidossa olevan 300-740 nmol/l. Toksisia vaikutuksia saattaa esiintyä pitoisuuksilla yli 1100 nmol/l.

Viive

Vastausviive noin 6 arkipäivää.

Huomioitavaa

Tutkimus teetetään alihankintana, MVZ Labor Dr. Limbach & Kollegen, Saksa