Anaplasma (aik. Ehrlichia) phagocytophilum, nukleiinihappo, kval ( –AnplNhO)

Ehrlichia/Anaplasma -heimoon kuuluva obligatorinen intrasellulaarinen, gram-negatiivinen bakteeri. Ehrlichia sp lisääntyy leukosyyteissä. Ihmiset saavat Ehrlichia sp -tartunnan useimmiten punkin pureman kautta (väli-isäntä), mutta tiedetään myös perinataalisia siirtymistapauksia.

Ihmisen granulosytaarista ehrlichioosia (HGE) aiheuttavat lähinnä Ehrlichia phagocytophilum ja Ehrlichia equi, sairauden inkubaatioaika on 5-11 päivää. Kliinisiä oireita ovat tavallisesti korkea kuume, päänsärky, lihaskivut, voi esiintyä myös pahoinvointia, oksentelua, ripulia, nivelsärkyä, harvoin ihottumaa (vähemmällä kuin 11 %:lla potilaista). Pääosassa tapauksista sairauden kulku on lievä tai asymptomaattinen. Joillakin potilailla voi koskea myös keskushermostoa.

Indikaatiot:

Ehrlichia-infektioepäily

Tutkittava materiaali:

Biopsiamateriaali, likvori, punkki, veri (EDTA- tai Ficoll-näyteputki)

Analyysimenetelmä:

Neste-PCR (polymeraasiketjureaktio)

Viitearvo:

Negatiivinen

Tulkinta:

  • Positiivinen tulos vahvistaa Ehrlichia sp -infektion.
  • Negatiivinen tulos ei sulje infektiota pois, vaan osoittaa, ettei kyseessä olevassa näytemateriaalissa ole Ehrlichiaa tai sen määrä on alle menetelmän määritysrajan. Näytemateriaalin asianmukainen otto on tärkeää.