Tuma, vasta-aineet, tyypitys (4505 S -ANA-Ty)

Antinukleaaristen IgG-tyypin autovasta-aineiden paneelitutkimus solutuman ja sytoplasman eri komponeteista. Testi sisältää 15 eri antigeeniä tai antigeenien kokonaisuutta: nRNP/Sm, Sm, SS-A, Ro-52, SS-B, Scl-70, PM-Scl, Jo-1, CENP B, PCNA, dsDNA, nukleosomit, histonit, ribosomaaliset P-proteiinit, AMA M2. Polymeerialustalle asetetut puhdistetut natiivit tai rekombinantti-antigeenit sitovat eri autoimmuunisairausten yhteydessä erilaisia spesifejä autovasta-aineita.

Indikaatiot:

  • Systeemisen sidekudossairauden epäilys
  • Systeemisen sidekudossairauden differentiaalidiagnostiikka
  • Primaarisen biliaarisen kirroosin epäilys
  • Antinukleaaristen vasta-aineiden seulontatestin positiivinen tulos

Näyte:

1 ml seerumia

Säilytys ja lähetys:

Näyte säilyy 5 vrk kylmässä, lähetys huoneenlämmössä. Pidempiaikainen säilytys ja lähetys pakastettuna.

Analyysimenetelmä: 

Immunoblottaus

Viitearvo:

Negatiivinen

Tulkinta:

Antinukleaaristen autovasta-aineiden paneeli on suositeltavaa tehdä, jos epäsuoralla immunofluoresenssimenetelmällä (IIF) on saatu positiivinen tulos antinukleaaristen (ANA) autovasta-aineiden olemassaolosta ja esiintyy  autoimmuuniin systeemiseen sidekudossairauteen tai primaariin biliaariseen kirroosiin viittaavia oireita.

  Autovasta-aine Autovasta-aineiden   esiintymistiheys eri autoimmuunisairauksien ja oireyhtymien yhteydessä
1. S-nRNP/Sm IgG Sekamuotoinen systeeminen sidekudostauti (MCTD,   Mixta connective tissue disease, Sharp-oireyhtymä) 95-100%; systeeminen lupus   erythematosus (SLE) 30-40%; poly/dermatomyosiitti (PM/DM) 4-17%; reumatoidi artriitti   (RA) 3%; systeemisen skleroosin ja SLE:n ns. overlap-muodon oireyhtymä 6%
2. S-Sm IgG SLE 15-30%; SLE Sm+dsDNA vasta-aineet   100% spesifi, mutta   esiintyy vain 5-10%:lla SLE-sairaista
3. S-SS-A/Ro IgG Neonataalinen lupus 100%; Sjögrenin oireyhtymä 85-95%; SLE 25-60%

Poly/dermatomyosiitti (PM/DM) 5-10%; harvoin   SSc

4.  S-SS-B/La   IgG Sjögrenin oireyhtymä 70-87% ; neonataalinen lupus    90%  ja

synnynnäinen AV-katkos vastasyntyneellä, jos   äidillä SS-B -vasta-aineet ovat positiiviset (usein yhdessä positiivisen   Ro-52:n kanssa)

5. S-Ro52 IgG Neonataalisen SLE:n ja synnynnäisen AV-katkoksen yhteydessä   ja hyvin harvoin itsenäisenä SLE:n ja SS:n yhteydessä (yleensä kompleksissa SS-A:n kanssa); SSc 9% (tyypillistä   aggressiivinen kulku); PM; DM
6. S-Scl70 IgG Systeemisen skleroosin diffuusi muoto (SSc)   25-75% ; systeeemisen skleroosin rajoittunut muoto (CREST-oireyhtymä) 13%
7. S-PM-Scl IgG SSc/PM/ DM overlap-oireyhtymä 50-70%; PM   8-12%; DM 13%; SSc 4-11% (tyypillistä helpompi kulku ja tavallisesti SSc:n   rajoittunut muoto)
8. S-Jo-1 IgG Erittäin spesifinen (>95%) PM ja esiintyy 20-40% PM-sairaista,

43% overlap-oireyhtymä; DM 13-25%; pulmonaalinen   fibroosi 70%

9. S-CENP B IgG Voimakkaasti spesifi CREST-oireyhtymälle 60-85%; SSc   28%,

CENP-positiivisilla primaarista Raynaudin   oireyhtymää sairastavilla kehittyy usein SSc; PBC 10-20%; RA, SLE <5%

10. S-PCNA IgG SLE 3% (spesifejä, mutta harvoin esiintyviä)
11. S-dsDNA IgG SLE spesifisyys 95% (liittyy sairauden aktiivisuuteen);   SLE:n aktiivinen vaihe, lupusnefropatia 40-70%; harvoin myös RA, SSc, SLE yhdessä   CNS:ä koskevana; DM:n yhteydessä; MCTD
12. S-nukleosomit IgG SLE (usein positiiviset yhdessä dsDNA:n ja histonien kanssa); systeemisen   skleroosin diffuusi muoto
13. S-histonit IgG Lääkkeiden aiheuttama SLE 95%, SLE 50-70%; seropositiivinen   RA 5-14%; positiivinen ANA yhdessä PSS:n ja pulmonaarisen fibroosin kanssa;  epäspesifinen osoittaja autoimmuunisairauksien yhteydessä
14.  S-ribo-somaalinen

P-proteiini IgG

SLE (yhdessä neurologisten oireiden kanssa) 10%; serebriitti   yhdessä

psykoosin kanssa 56-90% , MCTD

 

15. S-AMA M2 IgG Primaarinen biliaarinen kirroosi (PBC)   95-98%; krooninen aktiivinen   hepatiitti; harvoin SLE; SSc

Viive:

Vastaus valmiina noin 8 arkipäivässä.