Angiotensiini-1-konvertaasi (1092 fS -ACE, 3426 Li-ACE)

Indikaatio

Sarkoidoosin diagnostiikka (myös neurosarkoidoosi), taudin aktiivisuuden ja hoidon arviointi. ACE-estäjien esim. enalapriilin (mutta ei kaptopriilin) käytön (hoitomyöntyvyyden) kontrollointi.

Näyteastia

Seerumiputki (tuotenumero: 369032) tai seerumigeeliputki (tuotenumero: 367957)

Selkäydinneste: tehdaspuhdas muovinen propyleeniputki

Näyte

1 ml paastoseerumia (minimi 0,5 ml).  Seeruminäyte voidaan ottaa geeliputkeen, mutta erotettava geelin päältä sentrifugoinnin jälkeen. Potilas paastoaa yli yön ennen näytteenottoa. Lipemia ja hemolyysi vaikuttaa tulostasoon.

1 ml likvoria (minimi 0,5 ml).

Menetelmä

Inhibitor binding assay (IBA), joka perustuu spesifisen, leimatun ACE-estäjän sitoutumiseen ACE-molekyylin aktiiviseen keskukseen. Menetelmä on hyvin herkkä, mikä mahdollistaa ACE:n määrityksen esim. myös likvorista. Menetelmä akkreditoitu.

Näytteen säilytys

Näyte säilyy 5 vrk jääkaapissa (+2-+8°C). Pidempiaikainen säilytys pakastettuna.

Näytteen lähetys

Näytteen lähetys huoneenlämmössä tai viileässä (+2-+22°C). Pakastettu näyte lähetetään pakastettuna (-20°C).

Viitearvot

S -ACE

Kaikki: 20 – 60 U/I

Li -ACE

Kaikki: <1,2 U/l

Tulkinta:

Kohonnut seerumin ACE-arvo viittaa aktiiviin sarkoidoosiin. ACE voi olla normaali sarkoidoosissa, etenkin taudin alku- ja inaktiivissa vaiheessa ja se laskee steroidihoidon aikana. ACE voi olla korkea mm. Gaucherin taudissa, malignissa histiosytoosissa, tyreotoksikoosissa, asbestoosi- ja silikoosipotilailla, sekä joskus primaarisessa biliaarisessa kirroosissa. Sen sijaan seerumin ACE ei nouse niissä tapauksissa, jotka ovat keuhkosarkoidoosin erotusdiagnoosin kannalta tärkeintä (keuhkofibroosi, tuberkuloosi, syöpä, pneumonia jne). Matala ACE liittyy usein syöpään, lymfoomaan, sidekudostauteihin jne, mutta löydös on täysin epäspesifinen.
Mikäli potilasta hoidetaan enalapriililla tai lisinopriilillä (tai muulla veressä stabiililla ACE-estäjällä), matala ACE ilmaisee luotettavasti, että potilas on nauttinut lääkkeensä, mikä on usein tärkeää hoitomyöntyvyyden arvioinnissa.
Pleuranesteen ACE ja Pf-ACE/S -ACE -suhde ovat kohonneet nivelreumaan liittyvässä pleuriitissa, mikä on diagnostiikassa hyödyllinen tieto.
Likvorin kohonnut ACE viittaa neurosarkoidoosiin.

Vastaus valmis

Tutkimuksen tekotiheys 2 x viikossa. vastausviive noin 3-6 arkipäivää, näytteen saapumisesta laboratorioon.