Anti-Muller-hormoni, seerumista (6310 S -AMH)

Indikaatio

Fertiliteettiselvitykset, hedelmöityshoitojen suunnittelu, sukupuolisen kehityksen ja puberteettikehityksen häiriöiden selvittely ja syöpäpotilaiden seuranta (granuloosasolutuumorit).

Menetelmä

Roche Elecsys® ECLIA

Menetelmän herkkyys on 0.03 µg/l.

Näyte

1 ml (minimi 0,3 ml) seerumia. Voidaan ottaa geeliputkeen, mutta erotettava geelin päältä sentrifugoinnin jälkeen. Hemolyysi ja lipeemisyys häiritsevät määritystä.

Biotiinin superannoksien on todettu häiritsevän avidiini-biotiini leimaa käyttävien vasta-ainetestien tulosten luotettavuutta. Korkeita biotiiniannoksia (> 5 mg/päivä) käyttävillä henkilöillä näytteenotto tulisi suorittaa aikaisintaan 8 tunnin kuluttua viimeisimmästä biotiiniannoksesta.

Säilytys ja lähetys

Näyte säilyy 5 vrk jääkaapissa, lähetys huoneenlämmössä. Pidempiaikainen (maks. 6 kk) säilytys pakastettuna, jolloin myös lähetys pakastettuna. Pakastettu näyte ei saa sulaa missään vaiheessa ennen saapumista laboratorioomme.

Viitearvot

Naiset
 Ikä Viitearvot
alle 29 vrk alle 0.94 µg/l
29-364 vrk alle 4.37 µg/l
1-4 v. 0.18 – 6.12 µg/l
5-7 v. 0.19 – 5.53 µg/l
8-11 v. 0.40 – 7.39 µg/l
12-14 v. 0.42 – 6.52 µg/l
15-18 v. 0.29 – 11.77 µg/l
19-24 v. 1.22 – 11.70 µg/l
25-29 v. 0.89 – 9.85 µg/l
30-34 v. 0.58 – 8.13 µg/l
35-39 v. 0.15 – 7.49 µg/l
40-44 v. 0.03 – 5.47 µg/l
45-50 v. 0.01 – 2.71 µg/l
≥ 51 v. viitearvoja ei käytettävissä

Miehet
Ikä Viitearvot
alle 3 vrk 10.9 – 84.9 µg/l
3-7 vrk 22.3 – 166 µg/l
8-10 vrk 31.6 – 195 µg/l
11-20 vrk 22.6 -183 µg/l
21-28 vrk 34.3 – 154 µg/l
29-364 vrk 32.9 – 158 µg/l
1-4 v. 43.5 – 200 µg/l
5-7 v. 33.4 – 155 µg/l
8-11 v. 13.5 – 158 µg/l
12-14 v. 1.32 – 46.5 µg/l
15-18 v. 2.35 – 18.2 µg/l
≥ 19 v. 0.77 – 14.5 µg/l

Yksiköiden muuntokerroin: 1 µg/l = 7.14 pmol/l

 

Tulkinta

AMH-pitoisuuksien tulkinta tapahtuu suhteessa kliiniseen tilanteeseen ja esim. ultraäänilöydökseen. Esitetyt viiterajat perustuvat ikästratifioidun populaation kokonaisjakautumiin eivätkä ota huomioon eri käyttöaiheille erityisiä ikä- ja hoitotilannetekijöitä.

Postmenopausaalisilla naisilla AMH-pitoisuus on alle menetelmän mittausrajan.

Vastausaika

Tulos valmiina noin 5 arkipäivässä.

 

Päivitetty 16.2.2022