Mycobacterium tuberculosis -herkistyneet solut, gammainterferoni, eritys (6173 B -TbIFNg)

Indikaatio:  

Mycobacterium tuberculosis (Mtb)-bakteerin aiheuttamat infektiot. Testi tunnistaa aktiivit (kliiniset, subkliiniset) että latentit infektiot. Erityisesti testistä voi olla hyötyä ekstrapulmonaarisissa infektioissa.

Kliinisissä Mtb-infektioissa värjäys ja viljely ovat edelleen ensisijaisia menetelmiä.

Menetelmä:      

Gammainterferonin erityksen määritys EIA:lla (Entsyymi-immuno-menetelmällä).

B-TbIFNg-tutkimuksessa osoitetaan potilaan verestä M. tuberculosis antigeeneille herkistyneitä T-lymfosyyttejä mittaamalla testissä stimuloituneiden solujen tuottamaa IFN-gammaa EIA-menetelmällä.

Testissä käytetään M. tuberculosis – bakteerille ominaisia proteiinipeptidejä (ESAT-6, CFP-10, TB7.7), joita ei ole rokotteena käytetyssä BCG- bakteerissa. Näytteen lymfosyyttien toimintakelpoisuuden osoituksena käytetään potilaan PHA- mitogeenilla stimuloituja soluja ja negatiivisena kontrollina stimuloimattomia soluja.

Näyte:    

NÄYTEPUTKET: Seuraavat QuantiFERON-Plus-erikoisputket. Putket tilataan osoitteesta: https://www2.synlab.fi/tarviketilaukset/

QFT-Plus-testissä käytettävät näytteenottoputket ja näytteenottojärjestys:

  1. QuantiFERON Nil Tubes (nolla- eli vertailuputket) (harmaa korkki, valkoinen rengas)
  2. QuantiFERON TB1 Tubes (TB1-putket) (vihreä korkki, valkoinen rengas)
  3. QuantiFERON TB2 Tubes (TB2-putket) (keltainen korkki, valkoinen rengas)
  4. QuantiFERON Mitogen Tubes (mitogeeniputket) (violetti korkki, valkoinen rengas)

Kontaminaation välttämiseksi näytteet tulee ottaa yllä olevassa järjestyksessä (Nil, TB1, TB2, Mitogen). Antigeenit on kuivattu verinäyteputkien sisäseinälle, joten on ehdottoman tärkeää, että putkien sisältö sekoitetaan vereen huolellisesti. QFT-Plus-putket on siirrettävä inkubaattoriin 37 °C:een mahdollisimman pian.

1. Verinäyteputkien säilytys 4-25 oC:n lämpötilassa. Mikäli näyteputket säilytetään viileässä, putkia tulee siirtää huoneenlämpöön (17-25oC) temperoitumaan noin tuntia ennen näytteenottoa.

2. Merkitse putket asianmukaisesti.

Varmista, että jokainen putki (Nil, TB1, TB2 ja Mitogen) on tunnistettavissa putken omasta etiketistä.

3. Ota 1 ml verta suoraan kuhunkin QFT-Plus-verinäyteputkeen. 

Putken sivulla oleva musta merkki osoittaa sallitun 0,8 – 1,2 ml:n täyttömäärän. Jos verimäärä missä tahansa putkessa ei ole sallitun alueen sisäpuolella, on otettava uusi verinäyte.

4. Sekoita putkia välittömästi niiden täytön jälkeen kymmenen (10) kertaa riittävän voimakkaasti, jotta putken koko sisäpinta peittyy verellä. Siten putken seinämillä olevat antigeenit pääsevät liukenemaan vereen.

Liian voimakas sekoittaminen saattaa aiheuttaa geelin vaurioitumisen ja johtaa poikkeaviin tuloksiin.

5. Siirrä putket pystyasennossa inkubaattoriin 37 °C ± 1 °C:n lämpötilaan mahdollisimman pian, kuitenkin viimeistään 16 tunnin kuluessa. Inkuboi putkia 16-24 tuntia.

Huom! Inkuboimattomia näytteitä ei pidä lähettää keskuslaboratorioon.

Jos putkia ei inkuboida välittömästi näytteenoton jälkeen, on ne sekoitettava uudelleen kääntämällä ne kymmenen (10) kertaa ylösalaisin juuri ennen inkubaatiota.

Inkubaattorissa ei tarvita hiilidioksidia (CO2) tai kostutusta.

Inkubaation jälkeen putkia voidaan säilyttää enintään kolme vuorokautta 4 – 27 °C:n lämpötilassa ennen sentrifugointia.

Huom! Mikäli toimitatte inkuboidut putket laboratorioon, ilman sentrifugointia, putkien kylkeen tulee merkitä ”inkuboitu”.

6. Erota plasma sentrifugoimalla putkia 15 minuutin ajan 2000 – 3000 x g voimalla. Geelitulppa erottelee solut plasmasta. Jos niin ei tapahdu, putket on sentrifugoitava uudelleen.

Esikäsiteltyjä näytteitä voidaan säilyttää enintään 28 vuorokautta 2 – 8 °C:n lämpötilassa. Jos säilytysaika on tätä pidempi, täytyy plasma siirtää tyhjään, steriiliin putkeen ja jä säilyttää pakastettuna alle -20 °C:n lämpötilassa.

Säilytys ja lähetys: 

Inkuboidut ja sentrifugoidut näytteet toimitetaan laboratorioon kylmälähetyksenä. Pakastetut plasmanäytteet pakastettuna.

Huom! Inkuboimattomia näytteitä ei pidä lähettää keskuslaboratorioon.

Viitearvot:  

Positiivinen (reaktiivinen)        0.50     IU/ml

Raja-arvoinen                              0.35-0.50 IU/ml

Negatiivinen (ei-reaktiivinen)  < 0.35   IU/ml

Positiivisen tuloksen katsotaan merkitsevän joko aktiivia tai latenttia TB-infektiota.

Tuberculosis-infektion lisäksi ihmisellä harvinaiset M. marinum, M. kansasii ja M. szulgai – infektiot voivat myös antaa positiivisen tuloksen. BCG-rokotus ei aiheuta positiivista tulosta. Testi on siis hyvin spesifi.

Negatiivinen tulos ei sulje pois aktiivin tuberkuloosin mahdollisuutta. Hyvin vaikeassa TB- infektiossa ja voimakkaasti immunosuppressoiduilla potilailla negatiivinen tulos on mahdollinen mutta harvinainen.

Lymfopenian yhteydessä tulosten tulkinta on epävarmaa.

Spontaania IFN-gammaeritys (nollaputki=Nil >1 IU/ml) voi johtua potilaan muusta samanaikaisesta infektiosta tai näytteen ottamiseen/ käsittelyyn liittyvästä teknisestä virheestä.

Jos kontrollimitogeeniputki ei anna 0.50 IU/ml- ylittävää tulosta, jää potilaan lymfosyyttien toimintakyky epäselväksi. Tällöin reaktiotulosta M. tuberculosis-antigeeneille voi antaa.

Viive:    

11 päivää