B -Solujen morfologinen tarkastelu, lausunto (10775, B –MorfoLa)

Indikaatiot

Erillisen veren sivelyvalmistetutkimuksen käyttöindikaatioita voivat olla mm. epäselvät anemiat, leukosyyttien ja trombosyyttien määrälliset poikkeavuudet ja muut tilanteet, joissa halutaan veren solumorfologian lähempää tarkastelua lausuntoineen. Tutkimus sisältyy luuydintutkimukseen automaattisesti, joten niissä tapauksissa sitä ei tarvitse erikseen pyytää.

Näyteastia

EDTA-putki, tuotenumero: 368856

Näyte

Kapillaariverestä tai EDTA-verestä (tuoreesta) tehdään sivelyvalmiste, joka lähetetään värjäämättömänä. Lisäksi EDTA-putkellinen verta (ei välttämätön).

Lähetteeseen kirjataan esitiedot ja kysymyksenasettelu. Näytteen mukana tulee lähettää mahdollisimman lähellä näytteenottoaikaa tehdyn verenkuva-analyysin tulokset.

Näytteen säilytys ja lähetys

Jos sivelyvalmistetta ei voida lähettää 1 vrk:n kuluessa näytteenotosta, suosittelemme valmisteen kiinnittämistä (10 min:n metanolikiinnitys). EDTA-putki säilytetään jääkaapissa. Lähetys huoneenlämmössä mahdollisimman nopeasti.

Menetelmä

MGG-värjäys, mikroskopiointi.

Viitearvot

Lausunto

 Tulokset valmiina

Vastaus valmiina 9 arkipäivässä, näytteen saapumisesta laboratorioon.

Tulkinta

Tutkimuksesta annetaan lausunto punasolujen, leukosyyttien ja trombosyyttien morfologiasta. Leukosyyttien erittelylaskenta ei kuulu tähän tutkimukseen, mutta tätä tutkimusta voidaan hyvin käyttää poikkeavan erittelyn jatkotutkimuksena. Tutkimuksen hyödyllisyyttä lisää huomattavasti selkeä kysymyksen asettelu. Tavallisia kysymyksen asetteluja ovat esimerkiksi: Onko viitteitä raudanpuutteesta? Viittaako megaloblastiseen anemiaan? Hemolyysiin viittaavaa?