Bakteeri, lajinmääritys (1149, -BaktLm)

Indikaatiot

Eristetty bakteerikanta, jolle halutaan lajinmääritys.

 

Näyteastia

Bakteerikuljetusputki , esim. Amies Transystem M40.

 

Näyte

Puhdasviljelmä bakteerikuljetusputkessa.

 

Näytteen säilytys

2 vrk jääkaappilämpötilassa (2 – 8 oC)

 

Näytteen kuljetus

Viileässä (2 – 14 oC)

 

Menetelmä

Massaspektometria (MALDI-TOF MS) ja bakteerilääkeherkkyysmääritys laajalle paneelille.

Tutkimus on akkreditoitu

 

Tulokset valmiina

2 työpäivässä

 

Tulkinta

Käytössä oleva menetelmä tunnistaa hyvin kliinisistä näytteistä eristettyjä bakteereita. Ympäristöperäisten bakteerien suhteen lajinmääritys ei aina onnistu.

Tunnistamatta jääneen bakteerin jatkotutkimukseen voidaan tarvittaessa käyttää geenikartoitusta (sekvenointia). Tutkimuspyyntö on tällöin –BaktNhO (4381)

 

Näytteen säilytys mahdollisia jatkotutkimuksia varten

7 päivää