Bakteeri, nukleiinihappo (kvant), ientasku (6372, Pp-BaktNh)

Indikaatio

Mikrobiologinen näyte suositellaan otettavaksi

  • aina, kun suunnitellaan mikrobilääkitystä parodontiitin hoidossa
  • nuorilta (alle 30-vuotiailta), kun kyseessä on hampaan kiinnityskudosten nopeasti edennyt paikallinen tuho tai kun parodontiittia esiintyy laajalla alueella
  • aikuisilta, kun parodontiitti on edennyt nopeasti tai kun vaste asianmukaiseen hoitoon on huono.

Kroonisessa parodontiitissa mikrobiologinen tutkimus tuo vain harvoin lisähyötyä.

Menetelmä

PCR, semikvantitatiivinen microarray

Näytteestä määritetään keskeiset parodontiitin patogeenit ja niiden kvantitatiivinen viitearvo. Tulosten tulkinnassa käytetään eri bakteerilajeille määritettyjä merkitsevyysrajoja ja löydökset vastataan asteikolla: – (negatiivinen), (+) (heikko positiivinen), + (positiivinen), ++, +++ (vahva positiivinen).

Tutkimus kattaa seuraavat bakteerit: Actinobacillus (nykyisin: Aggregatibacter) actinomycetemcomitans (A.a.), Actinomyces viscosus (A.v.), Tannerella forsythensis (T.f.), Campylobacter rectus (C.r.), Treponema denticola (T.d.), Eikenella corrodens (E.c.), Prevotella intermedia (P.i.), Peptostreptococcus micros (nykyisin: Parvimonas micra)(P.m.), Porphyromonas gingivalis (P.g.) ja Fusobacterium nucleatum (F.n.).

Näyteastia

Pp-BaktNh -setti (4 pientä muoviputkea)

Setin mukana tulee Pp-BaktNh lähete joka on täytettävä huolellisesti ja lähetettävä näytteiden mukana.

Näyte

Näytesetti sisältää neljä eriväristä mikroputkea. Samalta potilaalta voidaan ottaa setillä enintään neljä eri kohdista kerättyä näytettä TAI vaihtoehtoisesti otettavat näytteet voidaan yhdistää yhteen näyteputkeen, jolloin paperinastat tutkitaan yhtenä näytteenä. Näyte otetaan näytteenottosetin mukana tulevilla steriileillä paperinastoilla.

  1. Ennen näytteenottoa supragingivaalinen plakki on poistettava.
  2. Näyte tulee ottaa ennen hoitotoimenpiteitä.
  3. Paperinasta(t) viedään steriileillä pinseteillä ientaskuun ja annetaan olla paikoillaan 15 sekuntia.
  4. Tämän jälkeen paperinasta(t) suljetaan tyhjään, setin mukana tulleeseen näytekuljetusputkeen.
  5. Kuhunkin näytteen sisältävään näyteputkeen tulee kirjoittaa näytteen tunnistekoodi ja tiedot tulee merkitä lähetteessä olevaan näyteputkikohtaisten tietojen taulukkoon.
  6. Yhteen näytekuljetusputkeen voi laittaa enintään viisi paperinastaa, jotka silloin tutkitaan yhtenä näytteenä (pooli).
  7. Näyteputket pakataan takaisin setin minigrip-pussiin lähetteen kanssa.

Näytteen säilytys

Huoneenlämmössä 3 vrk, pidempiaikainen säilytys viileässä (2 – 14 oC)

Näytteen lähetys

Lähetys viileässä tai huoneenlämmössä

Viive

Vastausviive noin 7 arkipäivää.

Tulkinta

Tuloksesta annetaan lausunto.

 

Mikrobilääkkeiden teho ientaskussa
 Mikrobilääke   /   Patogeeni A.a. A.v.  T.f.  C.r.  T.d.  E.c.  P.i.  P.m.  P.g.  F.n.
 Tetrasykliini + 0 + + + 0 + +
 Doksisykliini 0 + + + + 0 +
 Metronidatsoli + + + + + + + +
 Metronidatsoli + Amoksisilliini + + + + + + + + +
 Metronidatsoli + Siprofloksasiini + + + + + + + + + +
 Amoksisilliini + + + 0 0 0 + 0
 Siprofloksasiini + +
 Klindamysiini 0 + 0 + 0 0
 

+:  tehoaa
-:   ei tehoa
0:  tehosta ei riittävästi tietoa

 

Kirjallisuus:

J Clin Periodontol 1999 Nov;26(11):710-5. Repeated local metronidazole-therapy as adjunct to scaling and root planing in maintenance patients. Riep B, Purucker P, Bernimoulin JP.

Infect Immun 1998 Apr;66(4):1660-5. Local chemokine paralysis, a novel pathogenic mechanism for Porphyromonas gingivalis. Purucker P. J

Clin Microbiol. 1998 Jan;36(1):157-60. Detection of Porphyromonas gingivalis from saliva by PCR by using a simple sample-processing method. Matto J, Saarela M, Alaluusua S, Oja V, Jousimies-Somer H, Asikainen S.

Clin Infect Dis 1997 Sep;25 Suppl 2:S78-87. Recently described clinically important anaerobic bacteria: taxonomic aspects and update. Jousimies-Somer H.

J Periodontol 1999 Nov;70(11):1269-75. Possible potentiation of toxins from Prevotella intermedia, Prevotella nigrescens, and Porphyromonas gingivalis by cotinine. Sayers NM, James JA, Drucker DB, Blinkhorn AS.

J Periodontol 1993 Mar;64(3):155-61. Microbial composition and pattern of antibiotic resistance in subgingival microbial samples from patients with refractory periodontitis. Listgarten MA, Lai CH, Young V.

J Clin Microbiol 1996 May;34(5):1249-52. Antagonistic effect of oral bacteria towards Treponema denticola. Grenier D.

J Clin Periodontol 1998 Feb;25(2):134-44. Microbial complexes in subgingival plaque. Socransky SS, Haffajee AD, Cugini MA, Smith C, Kent RL Jr.

Periodontology 2000, 2002 (28) 12-55. Dental biofilms: difficult therapeutic targets. Sokransky SS, Haffajee AD.