Bakteeri, nukleiinihappo (kvant), ientasku (6372, Pp-BaktNh)

Indikaatiot

Parodontiitin bakteriologian selvittely, esim. huonosti hoitoon vastaava tai aggressiivinen parodontiitti, nuori potilas.

Testi on viljelymenetelmää herkempi tutkimus ja sen avulla voidaan näytteestä tunnistaa myös Treponema denticola, jota ei viljelytutkimuksella saada todettua.

Näyte

Näyte otetaan steriilillä paperinastalla. Ennen näytteenottoa supragingivaalinen plakki poistetaan kyretillä. Tämän jälkeen paperinasta viedään steriileillä pinseteillä ientaskuun. Paperinastan annetaan olla paikoillaan 10-20 sekuntia, minkä jälkeen se otetaan pois ja suljetaan tyhjään muoviseen tehdaspuhtaaseen näytekuljetusputkeen tai -purkkiin. Yhteen näytekuljetusputkeen voi laittaa enintään kuusi paperinastaa, jotka silloin tutkitaan yhtenä näytteenä.

Näytteen säilytys ja lähetys

Näyte lähetetään huoneenlämmössä. Tarvittaessa näytettä voidaan säilyttää jääkaappilämpötilassa enintään 48 tuntia ennen lähettämistä. Näyte ei saa jäätyä tai kuumentua, koska tämä voi vaikuttaa haitallisesti testin herkkyyteen. Tämä on huomioitava erityisesti näytteitä postitse lähetettäessä.

Menetelmä

Nukleiinihapon osoitus PCR-tekniikalla.

Viive

Vastausviive noin 6 arkipäivää.

Tulkinta

Tutkimuksella Pp-BaktNh pystytään osoittamaan kuusi keskeistä parodontiitissa esiintyvää bakteerilajia: Aggregatibacter actinomycetemcomitans, Porphyromonas gingivalis, Treponema denticola, Tannerella forsythia, Prevotella intermedia ja Parvimonas micra. Tulokset ilmoitetaan asteikolla niukka (+), kohtalainen (++) tai runsas (+++) bakteerimäärä. Tulosten viitteellisenä tulkintaohjeena jo niukka (+) A. actinomycetemcomitans tai P.gingivalis -löydös tulkitaan merkittäväksi. T. denticola, T. forsythia ja P. intermedia ovat merkittäviä kohtalaisen runsaina (++) ja P. micra runsaana (+++) löydöksenä. Tutkimukseen ei kuulu herkkyysmääritystä. HUSLAB:ssa tehdyn selvityksen perusteella parodontiittibakteerien herkkyys tavanomaisesti parodontiitin hoidossa käytettäville antibiooteille on Suomessa hyvä.