Bakteeri, viljely, virtsasta (1155 U -BaktVi)

Bakteeri, viljely, virtsasta (U -BaktVi, 1155)

Indikaatiot

Virtsatieinfektion epäily. Raskaana olevan naisen oireettoman bakteriurian selvittäminen.

Näyteastia

Säilöntäaineellinen vakuumivirtsanäyteputki (BD C&S 4 ml tai 10 ml). Mikäli niukka näyte (alle 2,5 ml) virtsanäyte toimitetaan laboratorioon ilman säilöntäaineita.

Näyte

Potilas antaa keskivirtsanäytteen mahdollisuuksien mukaan noudattaen vakioidun virtsanäytteen otto-ohjeita (ns. PLV – puhtaasti laskettu virtsa). Näyte lasketaan vähintään tehdaspuhtaaseen astiaan, josta se tulee siirtää viivytyksettä vakuumivirtsanäyteputkeen.

Näyte voidaan ottaa myös katetrista, kestokatetrin ollessa kyseessä katetrin vaihdon jälkeen. Näyte otetaan punktoimalla aseptisesti katetri. Näytteenotossa tulee välttää keräyspussissa olevaa virtsaa.

Jos näytettä saadaan alle 2,5 ml ei säilöntäaineellista putkea voi käyttää. Tällöin näyte siirretään säilöntäaineettomaan, tyhjään virtsanäyteputkeen. Näyte tulee jäähdyttää puolen tunnin kuluessa.

Näytteen säilytys ja lähetys

Säilöntäaineellisessa putkessa näyte säilyy huoneenlämmössä 2 vrk.

Säilöntäaineettomassa putkessa näyte säilyy jääkaappilämpötilassa (2 – 8 oC) 24 h.

Menetelmä

Näyte seulotaan partikkelilaskijalla. Seulonnassa saatujen bakteeri- tai leukosyyttipitoisuuksien ylittäessä raja-arvon, näyte viljellään erottelevalle elatusaineelle. Merkitseväksi arvioidut bakteerit tunnistetaan ja niille määritetään mikrobilääkeherkkyys. Näytteet, jotka seulonnassa jäävät negatiivisiksi (s.o. leukosyytti- ja bakteeripitoisuudet jäävät alle raja-arvojen), vastataan negatiivisina.

Tulokset valmiina

Seulontatulos vastataan samana päivänä kun näyte on saapunut laboratorioon, negatiivinen lopullisena ja positiivinen alustavana. Viljelylöydös vastataan alustavasti päivää myöhemmin ja lopullisesti kahden päivän kuluttua.

Tulkinta

Potilaan antama näyte kontaminoituu aina jossain määrin virtsaputken suun aluetta vaihtelevasti kolonisoivalla ulosteen, ihon ja vaginan normaaliflooralla. Naisilla ja pikkulapsilla näytteen kontaminoituminen on tavallisempaa kuin miehillä. Normaaliflooran joukossa on myös yleisiä virtsatieinfektion aiheuttajia, minkä vuoksi niukkaa tai sekalaista bakteerilöydöstä ei voida pitää merkitsevänä.

Löydöksen merkitsevyys arvioidaan sen mukaan, kuinka todennäköinen taudinaiheuttaja on kyseessä, mikä on sen määrä ja kasvaako näytteessä sen ohella muita bakteereita (sekaflooraa). Luokittelussa noudatetaan eurooppalaista standardia (Kouri T et al., European urinalysis guidelines, Scand J Clin Lab Invest 2000;60:1 – 96).

Streptococcus agalactiae (B-ryhmän streptokokki, GBS) vastataan aina 15 – 50 –vuotiaiden naisten näytteistä sen neonataalipatogeenisuuden vuoksi. Bakteerin esiintyminen virtsassa raskaana olevalla naisella lisää sen aiheuttaman neonataali-infektion riskiä.