Bakteeri, viljely 2 aerobiviljely, pintamärkä (3492 Pu-BaktVi2)

Indikaatiot

Ihon pintaan rajoittuvat infektiot, joissa ei ole aihetta epäillä anaerobibakteerietiologiaa (ks. Pu-BaktVi1). Erilaisten haavojen, paiseiden ja muiden pinnallisten tulehdusten lisäksi tällaisia ovat mm. sidekalvon, välikorvan ja sivuonteloiden tulehdukset.

HUOM: krooninen sivuontelotulehdus ja pansinuiitti voivat olla anaerobibakteeri-infektioita. Siksi näissä tutkimuspyynnön tulisi olla Pu-BaktVi1.

Näyteastia

Näytteestä ja ottokohdasta riippuen vaihtoehtoisia ovat:

  • Bakteerikuljetusputki Amies Transystem M40
  • eSwab, näytteenotto- ja kuljetusputki, regular tai mini

Näyte

Kypsä märkäerite on huono näyte sisältäen yleensä enimmäkseen kuolleita bakteereita. Infektion etenemisrintamasta (absessin seinämä, haavan pohja) saatu erite sisältää elävää aiheuttajabakteeria ja minimimäärän mm. haavaa kolonisoivia ympäristön ja normaaliflooran bakteereita.

Näytteen oheistiedot ovat tutkimuksen suorittamisen kannalta ensiarvoisen tärkeitä. Ennen kaikkea anatominen ottokohta ja mahdolliset altistavat tekijät (mm. vierasesine) on tärkeä mainita lähetteessä.

Näytteen säilytys

2 (1) vrk jääkaappilämpötilassa (2 – 8 oC)

HUOM: Vaikka yleisimmät ”märkäbakteerit”, kuten Staphylococcus aureus ja Streptococcus pyogenes (A-streptokokki) säilyvät käytännössä useita vuorokausia, ovat erityisesti välikorva- ja sivuontelotulehduksia aiheuttavat Streptococcus pneumoniae (pneumokokki) ja Haemophilus influenzae herkkiä kuolemaan säilytyksen aikana. Siksi tällaiset näytteet pitäisi pyrkiä saamaan tutkivaan laboratorioon viimeistään seuraavana päivänä.

Näytteen kuljetus

Viileässä (2 – 14 oC)

Menetelmä

Viljely kiinteille elatusaineille aerobiatmosfääriin. Merkitseviksi katsotut bakteerit tunnistetaan ja niille tehdään tarvittaessa lääkeherkkyysmääritys.

Tutkimus on akkreditoitu.

Tulokset valmiina

Alustava vastaus pyritään antamaan heti kun relevanttia tietoa löydöksestä on olemassa. Negatiivinen löydös vastataan alustavasti yhden ja lopullisena kahden vuorokauden kuluttua. Positiivinen löydös vaatii yleensä yhden vuorokauden enemmän.

Tulkinta

Yhden bakteerilajin runsas esiintyminen näytteessä on vahva viite etiologiasta. Virulentin bakteerin niukempikin määrä on katsottava merkitseväksi.

Ihon pintaan tai limakalvolle rajoittuva infektiofokus on altis normaaliflooran kontaminaatiolle, mitä useimmiten on mahdotonta täysin välttää. Anatomisesta näytteenottokohdasta riippuen laboratorio pyrkii erottamaan oleellisen epäoleellisesta ja antamaan vastauksen, jossa mahdollinen patogeeni raportoidaan näytteessä mahdollisesti esiintyvää sekafloorataustaa vasten.