Bakteeri, viljely 1 ulosteviljely (3442 F -BaktVi1)

Indikaatiot

Bakteeriperäiseksi epäillyn ripulitaudin etiologian selvitys. Näytteestä tutkitaan salmonellat, shigellat, kampylobakteerit ja yersiniat.

Näyteastia

Ulostetaan laajaan astiaan (esim.kaarimalja tai laaja näytepurkki). Näyte siirretään välittömästi bakteerikuljetusputkeen.

Näyte

Näytteeksi tarvitaan ulostetta kahdessa Amies-tyyppisessä kuljetusputkessa. Kuljetusputket pannaan kuljetuksen ajaksi tiiviisti suljettavaan muovipussiin, lähete jätetään pussin ulkopuolelle. Jos näytteessä on verisiä ja/tai limaisia kohtia näytettä otetaan näistä. Näytetikkuun otetaan runsaasti ulostetta.

Näytteen säilytys ja lähetys

Näytteet säilyvät jääkaappilämpötilassa 2 vrk (heikoimmin säilyvät shigella ja kampylobakteeri).

Näytteet eivät kestä jäätymistä ja niiden säilyvyys heikkenee huomattavasti,  jos lämpötila kohoaa yli huoneenlämpötilan.

Menetelmä

Viljely yleis- ja erikoiselatusaineella, salmonellarikastus, yersiniarikastus. Löydöksille tehdään herkkyysmääritys. Kotoperäiset positiiviset salmonella-löydökset tyypitetään lajitasolle THL:ssä.
Yersiniarikastusputkia kasvatetaan n. 1 viikko. Joskus, tosin erittäin harvoin, yersinia kasvaa vasta rikastusviljelyn kautta. Mahdollisesta rikastuksen jälkeen havaitusta löydöksestä annetaan lisävastaus. Lisävastaukset ilmoitetaan myös puhelimitse.

Tekotiheys

Arkipäivisin (ma-la).

Tulokset

2-5 työpäivän kuluessa.

Tulkinta

Salmonellat ja shigellat eivät koskaan kuulu suoliston normaalimikrobistoon, joten positiivinen viljelytulos on aina merkitsevä. Campylobacter jejunin ja yleensä muidenkin kampylobakteerilajien löytymistä ulosteesta on syytä pitää merkitsevänä. Yersinia enterocolitican virulentit eli virulenssiplasmidin omaavat kannat kuuluvat enimmäkseen serotyyppeihin 3 ja 9. Myös Y. pseudotuberculosis on taudinaiheuttaja ja siten löydös on merkitsevä.