Bartonella, vasta-aineet seerumista (1819, S –BartAb)

Indikaatiot

Kissanraapimataudin (cat scratch disease) ja juoksuhautakuumeen (trench fever) etiologinen diagnostiikka.

Näyteastia

Seerumigeeliputki

 Näyte

1 ml seerumia

Näytteen säilytys

7 vrk jääkaappilämpötilassa (2 – 8 oC)

Näytteen kuljetus

Viileässä (2 – 14 oC)

Menetelmä

Immunofluoresenssimenetelmä (IFT)

Tutkimus sisältää IgG- ja IgM-luokan vasta-ainemääritykset B. henselae (kissanraapimatauti) ja B. quintana (juoksuhautakuume) –lajeille.

Tutkimus on akkreditoitu

Tulokset valmiina

7 työpäivässä

Tulkinta

Positiivinen IgM-vaste viittaa tuoreeseen infektioon. Tulos on syytä varmistaa kontrollinäytteellä serokonversion havaitsemiseksi.

IgG-vasta-aineilla on e.m. lajien kesken vähäinen erottelukyky ristireaktion johdosta. Ristireaktioita esiintyy myös muiden mikrobien suhteen usein, yleisimmin Q-kuumeessa (Coxiella burnetii) ja joskus Chlamydia pneumoniae –infektioissa.

Tuloksesta annetaan lausunto, jos aihetta.