Bentsodiatsepiinit, seulonta virtsasta (1178 U -Bendi-O)

U -Bendi-O KL 1178
Akkreditoitu menetelmä.

Indikaatiot
Virtsan bentsodiatsepiiniseulonta kattaa yleisimmin käytetyt bentsodiatsepiinit. Määritystä voidaan käyttää lääkeaineiden väärinkäytön tai lääkeainemyrkytyksen selvittämiseen.

Näyte
10 ml kertavirtsaa. Lähetteeseen on syytä merkitä potilaan käyttämä lääkitys.

Näytteen säilytys
Näyte säilyy jääkaapissa noin 3 viikkoa, pidempiaikainen säilytys pakastettuna.

Näytteen lähetys
Lähetys huoneenlämmössä.

Menetelmä
Immunologinen.

Tekotiheys
Ma-pe

Vastausaika (arkipäivää)
3

Tulkinta
Normaalitulos on negatiivinen.
Menetelmä soveltuu ensisijaisesti diatsepaamin, klooridiatsepoksidin, dikaliumkloratsepaatin ja tematsepaamin käytön seulontaan. Menetelmä havaitsee myös triatsolotyyppisten bentsodiatsepiinien (triatsolaami, midatsolaami, alpratsolaami) käytön silloin kun näiden lääkeaineiden metaboliittien pitoisuudet virtsassa ovat riittävän korkeat. Menetelmä ei sovellu hyvin oksatsepaamin, loratsepaamin, desmetyyliklobatsaamin ja klonatsepaamin käytön toteamiseen.
Positiivisen tuloksen alaraja lormetatsepaamille on 200 ng/ml (0.2 mg/l). Menetelmän luonteen vuoksi herkkyys muille bentsodiatsepiineille vaihtelee. Positiivinen seulontatulos on syytä varmistaa aina kaasukromatografis-massaspektrometrisella varmistusmenetelmällä (ks. Bentsodiatsepiinit, varmistus), koska käytetty vasta-aine saattaa ristireagoida myös muiden yhdisteiden kanssa. Varmistusanalyysi laskutetaan erikseen.
Diatsepaami, dikaliumkloratsepaatti, klooridiatsepoksidi, oksatsepaami ja tematsepaami erittyvät virtsaan osittain samoina aineenvaihduntatuotteina. Näin ollen potilaan käyttämän bentsodiatsepiinivalmisteen päätteleminen laboratoriotuloksen perusteella voi olla vaikeaa tai joskus jopa mahdotonta.
Haluttaessa laajempi bentsodiatsepiinien seulonta voidaan valita bentsodiatsepiinien varmistusanalyysi (ks. Bentsodiatsepiinit, varmistus) tai laaja huumeseulonta (ks. Huume- ja lääkeaineseulonta virtsasta, laaja).

Tekopaikka
SYNLAB Helsinki
Akkreditointitaho: FINAS (EA, ILAC ja IAF jäsen)
Standardi: SFS-EN ISO 15189

Tiedustelut
Ammattilaisneuvonta
ammattilaisneuvonta@synlab.fi
p. 020 734 1550