Bentsodiatsepiinit, varmistus (1820 U -BendiCt)

U -BendiCt KL 1820
Akkreditoitu menetelmä.

Indikaatio
Tutkimus on tarkoitettu positiiviseksi osoittautuneen bentsodiatsepiinien seulonta-analyysin jatkotutkimukseksi.
Huumeseulontaan käytetyt pikamenetelmät ja muut immunologiset menetelmät saattavat antaa väärän positiivisen tuloksen ja näin johtaa vääriin johtopäätöksiin potilaasta. Väärä positiivinen tulos voi olla kohtalokasta varsinkin tapauksissa, joissa positiivisesta testituloksesta seuraa sanktioita (esim. katkaisuhoidossa olevat hoitosopimuspotilaat). Positiivisen seulontatuloksen jatkona tehtävällä massaspektrometrisellä analyysillä varmistetaan, sisältääkö näyte bentsodiatsepiineja tai niiden metaboliitteja.

Näyte
10 ml kertavirtsaa. (Huom. Sama näyte, josta seulonta-analyysikin on tehty.)
Lähetteeseen on syytä myös merkitä potilaan käyttämä lääkitys.

Näytteen säilytys
Näyte säilyy jääkaapissa noin 3 viikkoa, pidempiaikainen säilytys pakastettuna.

Näytteen lähetys
Lähetys huoneenlämmössä.

Menetelmä
Massaspektrometrinen (MS).

Tekotiheys
Ma-pe

Vastausaika (arkipäivää)
3

Tulkinta
Menetelmä mittaa spesifisesti mm. seuraavia bentsodiatsepiineja tai niiden metaboliitteja: alpratsolaami, bromatsepaami, diatsepaami, dikaliumkloratsepaatti, estatsolaami, fenatsepaami, fludiatsepaami, flunitratsepaami, fluratsepaami, klobatsaami, klonatsepaami, klooridiatsepoksidi, loratsepaami, lormetatsepaami, midatsolaami, nitratsepaami, oksatsepaami, tematsepaami, tetratsepaami ja triatsolaami. Tuloksen ollessa positiivinen ilmoitetaan löydetty yhdiste. Menetelmän herkkyys on noin 100 ng/ml (0.1 mg/l).

Tekopaikka
SYNLAB Helsinki
Akkreditointitaho: FINAS (EA, ILAC ja IAF jäsen)
Standardi: SFS-EN ISO 15189

Tiedustelut
Ammattilaisneuvonta
ammattilaisneuvonta@synlab.fi
p. 020 734 1550