BK-virus, nukleiinihappo (kvant) (6001 P -BKVNh)

Indikaatio:

Elin- ja kantasolusiirtopotilaiden BK-viruksen määrän seuranta. Tutkimus soveltuu myös muiden immunosuppressiopotilaiden diagnostiikaan ja seurantaan.

Menetelmä:

PCR (polymeraasiketjureaktio)

Näyte:

1 – 2 ml EDTA-plasmaa (plasma täytyy erotella 24 tunnin sisällä näytteenotosta).

Säilytys ja lähetys:

2 – 8 °C, 5 päivää

Viitearvot:

Tutkimuksen herkkyys on 400 kopiota/ml. Positiivisen tuloksen yhteydessä ilmoitetaan virusgenomien pitoisuus plasmassa.

Viive:

6 päivää