Buprenorfiini, varmistus (1822 U -BupreCt)

U -BupreCt KL 1822
Akkreditoitu menetelmä.

Indikaatio
Tutkimus on tarkoitettu positiiviseksi osoittautuneen buprenorfiinin seulonta-analyysin jatkotutkimukseksi.
Huumeseulontaan käytetyt pikamenetelmät ja muut immunologiset menetelmät saattavat antaa väärän positiivisen tuloksen ja näin johtaa vääriin johtopäätöksiin potilaasta. Väärä positiivinen tulos voi olla kohtalokasta varsinkin tapauksissa, joissa positiivisesta testituloksesta seuraa sanktioita (esim. katkaisuhoidossa olevat hoitosopimuspotilaat). Positiivisen seulontatuloksen jatkona tehtävällä massaspektrometrisellä analyysillä varmistetaan, sisältääkö näyte buprenorfiinia, sen metaboliittia ja opioidiantagonistia naloksonia. Naloksonin toteamisella pyritään varmistamaan, että vieroitus-/korvaushoidossa oleva henkilö on käyttänyt buprenorfiini/naloksoni-yhdistelmävalmistetta eikä sen sijaan esim. suonensisäisesti buprenorfiinivalmisteita, jotka eivät sisällä naloksonia.

Näyte
10 ml kertavirtsaa. (Huom. Sama näyte, josta seulonta-analyysikin on tehty.)
Lähetteeseen on syytä merkitä myös potilaan käyttämä lääkitys.

Näytteen säilytys
Näyte säilyy jääkaapissa noin 3 viikkoa, pidempiaikainen säilytys pakastettuna.

Näytteen lähetys
Lähetys huoneenlämmössä.

Menetelmä
Massaspektrometrinen (MS).

Tekotiheys
Tehdään 2-3 kertaa viikossa.

Vastausaika (arkipäivää)
4

Tulkinta
Menetelmä mittaa spesifisesti buprenorfiinia ja sen metaboliittia norbuprenorfiinia sekä opioidiantagonisti naloksonia. Tuloksen ollessa positiivinen ilmoitetaan löydetty yhdiste. Menetelmän herkkyys buprenorfiinille ja norbuprenorfiinille on noin 2 ng/ml (0.002 mg/l) ja naloksonille noin 1 ng/ml (0.001 mg/l).

Tekopaikka
SYNLAB Helsinki
Akkreditointitaho: FINAS (EA, ILAC ja IAF jäsen)
Standardit: SFS-EN ISO 15189

Tiedustelut
Ammattilaisneuvonta
ammattilaisneuvonta@synlab.fi
p. 020 734 1550