Campylobakteeri, viljely (2021 F-CampVi)

Akkreditoitu menetelmä.

Indikaatio: 

Tutkimus on tarkoitettu lähinnä tunnettujen tautitapausten seurantaan ja epidemiologisiin selvittelyihin. Etiologialtaan tuntemattoman ripulin tutkimukseen suositellaan ulosteviljely 1:tä, joka kattaa kaikki tavalliset aiheuttajabakteerit (ks. Bakteeri, viljely 1, ulosteesta, F -BaktVi1).

Näyteastia:

Bakteerikuljetusputki (esim. eSwab, Amies M40)

Näyte:

Näytteenottotikkua pyöritetään ulosteessa siten, että tikkuun tarttuu ulostetta reilusti. Mikäli ulosteessa on verisiä ja/tai limaisia kohtia, tulee näyte ottaa ensisijaisesti niistä. Tikku työnnetään kuljetusputkeen.
Kuljetusputki laitetaan kuljetuksen ajaksi tiiviisti suljettavaan muovipussiin, lähete jätetään pussin ulkopuolelle. Aikaisemmat löydökset on tärkeä mainita lähetetiedoissa.

Näytteen säilytys:

Näytteet säilytetään jääkaapissa ennen kuljetusta. Näytteet säilyvät jääkaappilämpötilassa 1-2 vrk.

Näytteen lähetys:

Suosittelemme kylmäkuljetusta. Ympäristölämpötilassa kuljetettaessa näytteet on pakattava siten, että äärilämpötiloilta vältytään. Bakteeriviljelynäytteet eivät kestä jäätymistä ja lämpötilan noustessa yli huoneenlämpötilan näytteiden säilyvyys heikkenee merkittävästi.

Menetelmä:                                 

Viljely erikoiselatusaineella erikoisatmosfäärissä.

Tekotiheys:

Tehdään ma-la.

Vastausaika (arkipäivää):

Valmistuu useimmiten 2 vrk:ssa.
Mahdolliset jatkotutkimukset voivat pidentää tutkimuksen kestoa.

Tulkinta:

Normaalisti negatiivinen

Virhelähteet:

Virhelähteet Liian pitkä viive näytteenotosta viljelyyn, näytteen säilytys huoneenlämmössä tai mikrobilääkitys voivat johtaa väärään negatiiviseen tulokseen. Patogeenien eritys ulosteeseen on ajoittaista, joten yksi negatiivinen kampyloviljelynäyte ei sulje pois kantajuutta.

Tekopaikka:

SYNLAB Tallinna 
Akkreditointitaho: EAK (EA jäsen) 
Standardi: EVS-EN ISO 15189 

Tiedustelut:

Ammattilaisneuvonta
ammattilaisneuvonta@synlab.fi