Campylobakteeri, viljely (2021 F-CampVi)

Indikaatiot:

Akuutti gastroenteriitti ja infektiota seuraava tarkastus. Kampylobakteerit on eräitä yleisimpiä akuutin gastroenteriitin aiheuttajia kehittyneissä maissa. Yleisimmät aiheuttajat ovat C. coli ja C. jejuni. Kliininen kuvaus vaihtelee subkliinisestä vaikeaan infektioon. Yleisimmin esiintyy kuumetta, vatsakipua ja veristä ripulia. Vaikka sairaus onkin itsestään paraneva (kesto päivistä viikkoihin), esiintyy hoitamattomilla potilailla residiivejä jopa 10%:lla tapauksista. Ekstraintestinaalisia infektioita esiintyy harvoin. Komplikaationa voivat esiintyä Guillain-Barrén syndrooma, reaktiivinen artriitti ja Reiterin syndrooma. Tartuntalähteinä ovat lähinnä kotieläimet ja tartunta tapahtuu pääasiassa riittämättömästi käsitellystä ruoasta, ihmisestä ihmiseen siirtyminen on harvinaista.

Tutkittava materiaali:

Ulostetta bakteerikuljetusputkessa.

Näytteen säilytys ja lähetys:

Näyte säilytetään jääkaapissa ennen kuljetusta. Kuljetus viileässä. Bakteerinäytteet eivät kestä jäätymistä ja säilyvyys heikkenee lämpötilan kohotessa huoneenlämpötilan ylitse.

Analyysimenetelmä:

Viljely selektiiviselle viljelyalustalle

Tekotiheys:

Päivisin (ma-la). Vastaus 2 -5- työpäivän kuluessa.

Tulkinta:

Positiivinen löydös viittaa akuuttiin infektioon. Kampylobakteerin oireetonta kantajuutta suolistossa esiintyy kehittyneiden maiden asukkailla harvoin.