Candida –viljely (1628 -CandVi)

Indikaatio: 

Hiivainfektion epäily, esim. hiivavaginiitti, suun tai nielun kandidiaasi  (sammas).

Näyteastia:

Bakteerikuljetusputki, esim. Amies

Näyte:

Näyte otetaan kuljetusputkeen. Näytteen laatu merkitään lähetteeseen. Mikäli ihoinfektion aiheuttajaksi epäillään hiivaa, puhdistetaan ihoalue ennen näytteenottoa vedellä ilman desinfiointia.

Näytteen säilytys:

Jääkaappilämpötilassa 2 vrk, mikäli sitä ei saada kuljetettua viljelyyn samana päivänä.

Näytteen lähetys:

Lähetys ympäristölämpötilassa tai kylmäkuljetuksena. Ympäristölämpötilassa kuljetettaessa näytteet on pakattava siten, että äärilämpötiloilta vältytään

Menetelmä:                 

Viljely kromogeeniselle yleiselatusaineelle.

Tekotiheys:

Ma-la

Vastausaika:

3

Tulkinta:

Runsas hiivalöydös on todennäköisesti merkitsevä. Mikäli esimerkiksi huonon hoitovasteen vuoksi epäillään aiheuttajaksi muuta hiivalajia, saattaa sieniviljelypyyntö olla aiheellinen (Sieni, viljely, -SienVi, KL 2631).

Tekopaikka:

SYNLAB Tallinna

Tiedustelut

Ammattilaisneuvonta
ammattilaisneuvonta@synlab.fi