Chlamydia trachomatis, vasta-aineet (1737 S -ChtrAb)

Akkreditoitu menetelmä.

S -ChtrAb           KL 1737

Osatutkimukset:

S -ChtrAbG         KL 4100
S -ChtrAbA         KL 4498

S -ChtrAbA ja S -ChtrAbG ovat tilattavissa myös erillisinä tutkimuksina.

S -ChtrAb tutkimuksessa määritetään IgG- ja IgA-luokan vasta-aineet synteettisiä peptidejä kohtaan, jotka ovat peräisin Chlamydia trachomatiksen MOMP-proteiinin VD IV-alueelta. Kyseisillä peptideillä ei ole mitään sekvenssihomologiaa Chlamydia pneumoniaen vastaavan alueen kanssa.

Indikaatio: 

Chlamydia trachomatis -infektion serologista diagnostiikkaa suositellaan tehtäväksi erityisesti reaktiivisen artriitin, munajohdinperäisen lapsettomuuden, perihepatiitin ja prostatiitin erotusdiagnostiikassa. Perihepatiitissa Chlamydia trachomatis -vasta-aineiden määrittäminen on ensisijainen tutkimus. Akuutin pinnallisen ja komplisoitumattoman klamydiainfektion diagnostiikassa ja seulontatutkimuksissa tulisi käyttää ensisijaisesti mikrobin DNA- tai rRNA-osoitusta.

Näyteastia:

Seerumiputki tai geeliputki

Näyte:

1 ml (minimi 0.5 ml) seerumia. Näyte voidaan ottaa geeliputkeen, mutta erotettava geelin päältä sentrifugoinnin jälkeen.

Parinäyte yleensä 10 – 14 vrk:n sisällä.

Näytteen säilytys:

Säilytys 7 vrk jääkaapissa, pidempiaikainen pakastettuna.

Näytteen lähetys:

Huoneenlämmössä

Menetelmä:     

Entsyymi-immunologinen (EIA)

Tekotiheys:

1 x vko

Vastausaika:

7

Viitearvot:

S -ChtrAbA alle 18 U/ml
S -ChtrAbG alle 18 U/ml

Tulkinta:

Chlamydia trachomatis – infektiot ovat hyvin usein oireettomia sekä naisilla että miehillä. Akuuttien pinnallisten ja komplisoitumattomien C. trachomatis -infektioiden diagnostiikassa DNA:n/rRNA:n osoitus geenimonistuksella (-CtGcNhO KL 1738 tai U -CtGcNhO KL 4816) on ensisijainen diagnostinen tutkimus. Jos geenimonistusmenetelmä antaa negatiivisen tuloksen, korkea seerumin klamydiavasta-ainepitoisuus voi silti viitata klamydiaetiologiaan. Chlamydia trachomatiksen kroonisissa infektioissa ja komplisoituneessa tautimuodossa vasta-ainetasot voivat olla korkeita. Samanaikaisesti korkeat IgG- ja IgA-pitoisuudet liittyvät usein akuuttiin, hiljattain sairastettuun tai pitkittyneeseen klamydiainfektioon. Klamydian aiheuttamissa komplikaatioissa kuten perihepatiitissa, IgA-pitoisuus on usein huomattavan korkea, jopa ilman samanaikaisesti osoitettavia IgG-vasta-aineita. Myös päinvastaisia tilanteita esiintyy. Toisaalta rajoittuneissa pinnallisissa infektioissa vasta-aineet eivät useinkaan nouse diagnostiselle tasolle. Klamydiavasta-ainepitoisuus voi säilyä infektion jälkeen positiivisena pitkiäkin aikoja. Tästä syystä positiivinen tulos ei kerro varmuudella infektion ajankohtaa. Laboratoriovastaus sisältää tulkinnan.

Tekopaikka:

SYNLAB Tallinna
Akkreditointitaho: EAK (EA jäsen)
Standardi: EVS-EN ISO 15189

Tiedustelut:

Ammattilaisneuvonta

ammattilaisneuvonta@synlab.fi