COVID-19-koronavirustauti, vasta-aineet, pakettitutkimus (S -CV19AbP, ATK 11077)

S -CV19AbP             ATK 11077

Osatutkimukset

S -CV19AbG           KL 6478

S -CV19sAb             ATK 9901

Indikaatio

Epäily aikaisemmin sairastetusta SARS CoV-2 infektiosta tai rokotevasteen selvittely.

Tällä pakettitutkimuksella on useimmiten mahdollista erottaa sairastettu COVID-19-tauti ja COVID-19-piikkiproteiinirokotevaste toisistaan. Molemmat testit mittaavat IgG-luokan vasta-aineita, toinen piikkiproteiinia vastaan (S -CV19sAb) ja toinen nukleokapsidiproteiinia vastaan (S -CV19AbG).

THL: n suositukset vasta-ainetestien käytöstä:

https://thl.fi/fi/web/infektiotaudit-ja-rokotukset/taudit-ja-torjunta/taudit-ja-taudinaiheuttajat-a-o/koronavirus-covid-19/koronaviruksen-covid-19-laboratoriotutkimukset

Näyteastia

Seerumiputki.

Näyte voidaan ottaa geeliputkeen, mutta erotettava geelin päältä sentrifugoinnin jälkeen.

Näyte

1-2 ml seerumia. Näyte tulee ottaa aikaisintaan noin kolme viikkoa oireiden alkamisen jälkeen.

Näytteen säilytys

Näyte säilyy 2 vrk huoneenlämmössä ja 7 vrk jääkaapissa. Pidempiaikainen säilytys pakastettuna.

Näytteen lähetys

Lähetys huoneenlämmössä.

Menetelmä

CMIA (Chemiluminescent  Microparticle Immunoassay), kvalitatiivinen ja kvantitatiivinen

Tekotiheys

Ma-la

Vastausaika

2

Viitearvot

Nukleokapsidivasta-aineet: S -CV19AbG NEGAT
Piikkiproteiinivasta-aineet: S -CV19sAb < 50.0 AU/ml

Tulkinta

Vasta-ainetutkimukset mittaavat muodostunutta vastetta SARS Cov-2 koronaviruksen nukleokapsidille ja/tai piikkiproteiinille. Nukleokapsidi vasta-aineita muodostuu sairastetun Covid19- taudin seurauksena. Vasta-aineita piikkiproteiinille muodostuu sekä sairastetun Covid19-taudin että rokotuksen seurauksena. Tutkimuksella voidaan osoittaa immuunivaste sairastetulle taudille ja rokotukselle sekä erottaa nämä toisistaan.

Vasta-aineiden muodostuminen on yksilöllistä. Testi suositellaan otettavaksi aikaisintaan noin kuukausi sairastetun SARS CoV-2 koronavirusinfektion tai rokotuksen jälkeen. Testi ei anna suoraa tietoa koronavirusta vastaan muodostuneesta mahdollisesta suojasta. Testiä ei saa käyttää akuutin koronavirusinfektion diagnostiikkaan. Tutkimuksesta annetaan lausunto, joka edellyttää pyynnön lisätietokysymyksiin vastaamista.

 

Tekopaikka

SYNLAB Tallinna

Tiedustelut

Ammattilaisneuvonta

ammattilaisneuvonta@synlab.fi

Anna Muotiala

anna.muotiala@synlab.fi