Dehydroepiandrosteroni, syljestä (10094, Sa-DHEA)

Indikaatiot
Ennenaikaisen puberteetin, lisämunuaisista johtuva hirsutismin ja androgeeneja tuottavien lisämunuaistuumorien tutkiminen.

Näyteastia
Sylkinäyteputki.
Sylkinäytteenottovälineitä voi tilata SYNLABin kotisivujen kautta, tarviketilaukset.

Näyte
Sylkinäyte 2 ml
Sylkinäyte kerätään noin klo 8 aamulla

Näytettä otettaessa tulee huomioida seuraavaa:
– näytteen tulee olla sylkeä, ei esimerkiksi ysköstä
– sylkinäytteeseen ei saa sekoittua verta
– syljen eritystä lisääviä aineita ei saa käyttää näytteenoton yhteydessä

– 30 minuuttia ennen näytteen ottoa ei saa
o syödä eikä juoda mitään
o ottaa lääkkeitä
o käyttää vismuttia (Bi) sisältäviä tuotteita
o pestä hampaita eikä huuhdella suuta suuvedellä
o tupakoida
o pureskella purukumia

Syljen DHEA-määrityksessä tulee ottaa huomioon, että hedelmällisessä iässä olevien naisten tulee kerätä näyte kuukautiskierron määrittäminä vuorokausina:

Follikulaarivaihe
Jos kuukautiskierto on säännöllinen (noin 28 vuorokautta): näytteenotto kierron 3. ja 5. päivän välillä
Luteaalivaihe
Jos kuukautiskierto on säännöllinen (noin 28 vuorokautta): näytteenotto kierron 19. ja 22. päivän välillä. Jos kuukautiskierto on lyhyempi, aikaista näytteenkeräysajankohtaa 1-3 vuorokautta. Jos kuukautiskierto on pidempi, siirrä näytteenkeräysajankohtaa 1-3 vuorokautta eteenpäin. Jos kuukautiskierto on epäsäännöllinen, keskustele näytteenottoajankohdasta lääkärisi kanssa.

Miehet ja postmenopaussi-ikäiset naiset voivat kerätä näytteen minä vuorokautena tahansa.

Jos käytät hormonivalmisteita joko ihon kautta annosteltuna tai suun kautta otettuna, keskustele näytteenottoajankohdasta lääkärisi kanssa. Huomioi että monet kosmetiikkatuotteet ja esimerkiksi hiustenlähtöä hillitsevät valmisteet saattavat sisältää merkittäviä määriä hormonijohdannaisia ja saattavat vaikuttaa tutkimustulokseen.

Näytettä otettaessa toimi seuraavasti:
Kerää näyte aamulla (noin 30 min heräämisen jälkeen).
1. Kerää sylki näyteputkeen pillin avulla. Näyteputki tulisi täyttää noin puoleen väliin saakka.
2. Sulje näyteputki huolellisesti
3. Liimaa näyteputkeen etiketti mihin on kirjoitettu selkeällä käsialalla
– Potilaan nimi
– Näytteenkeräyspäivämäärä ja -kellonaika

4. Lisätessäsi näyteputkeen muita tarroja (esimerkiksi näytetunnisteviivakoodi), huolehdi ettei näytteenkeräyspäivä- ja kellonaika peity näkyvistä (katso kuvan esimerkki):

 

Näytteen säilytys
6 vrk jääkaappilämpötilassa (2 – 8 oC), pidempiaikainen säilytys pakastettuna (-20 oC). Sylkinäytteen pakastuksessa tulee huomioida se, että näyte tulee sentrifugoida ennen pakastusta.
Näyte voidaan säilyttää lyhyitä jaksoja 1-2 vrk huoneenlämmössä.

Näytteen kuljetus
Kuljetus viileässä tai huoneenlämmössä (2-25oC). Pakastettu näyte kuljetetaan pakastettuna.

Menetelmä
Entsyymi-immunomenetelmä (EIA)

Viitearvot

Kaikki: 4-9 vuotiaat: <0,40 nmol/l
Miehet: 10-15 vuotiaat: 0,05-1,08 nmol/l
  16-49 vuotiaat: 0,93-2,78 nmol/l
  ≥50 vuotiaat: 0,44-1,83 nmol/l
Naiset: 10-13 vuotiaat: 0,05-1,08 nmol/l
  14-44 vuotiaat: 0,91-4,48 nmol/l
  ≥45 vuotiaat: 0,45-1,37 nmol/l

 

Tulokset valmiina
Tulokset valmiina 6 arkipäivässä, näytteen saavuttua laboratorioon.

Tulkinta
DHEA-tasoja esiintyy lisämunuaisten androgeenejä tuottavien tuumoreiden ja synnynnäisen lisämunuaiskuoren hyperplasian yhteydessä havaitaan kohonneita DHEA-tasoja. Lapsilla S-DHEA kohoaa adrenarken yhteydessä ja nousu yhdistyy puberteetin etenemiseen.