Deksametasoni-koe, lyhyt (1225 Pt -DXM-R1)

Indikaatio:

Hyperkortisolismin seulontakoe.

Menetelmä:

Kompetitiivinen immunoluminologinen menetelmä (LIA).

Potilaan esivalmistelu:

Ennen näytteenottoa: Potilaan tulee välttää kortisolitasoon häiritsevästi vaikuttavia tekijöitä, kuten stressi ja fyysinen rasitus. Koe ei sovellu e-pillereiden, estrogeenin ja epilepsialääkkeiden käyttäjille tai raskauden aikana. Tuloksen tulkintaa häiritsevät varsinkin glukokortikoidit, keskushermostoon vaikuttavat lääkkeet sekä maksan mikrosomaalisia entsyymejä aktivoivat lääkkeet. Hoitava lääkäri arvioi mahdollisen lääkityksen keskeyttämisen ennen näytteenottoa. Kaikki lääkkeet tulisi jättää mahdollisuuksien mukaan pois viikon ajaksi ennen koetta.

Seerumin kortisolitaso vaihtelee vuorokauden aikojen mukaan.

Näytteenottoa edeltävänä iltana klo 23, potilas ottaa deksametasonia 1.0 mg  (1.5 mg) p.o. Lapset: 1 mg, alle 1 v. 0.5 mg. Tutkittava näyte kortisolimääritykseen otetaan seuraavana aamuna noin klo 8.

Huom! DXM-R1-kokeen yhteydessä deksametasonin nauttimisen jälkeen ei voida ottaa seuraavia tutkimuksia: S -DHEAS, S -DHEA, fS-Aldosteroni (M/P), S -Testo, S – ADIONI, P -ACTH ja fP-Gluk (fS-Gluk).

Näyte:

1 ml seerumia

Säilytys ja lähetys:

Säilytys 3 vrk jääkaapissa, pidempiaikainen pakastettuna. Lähetys huoneenlämmössä, mikäli perillä laboratoriossa vuorokauden sisällä.

Viitearvot ja tulkinta:

Terveillä henkilöillä seerumin kortisolipitoisuus laskee rasituskokeessa normaalisti  tasolle, joka on alle 100 nmol/l. Cushingin oireyhtymän eri muodoissa deksametasonin kortisolin erityksen jarrutusvaikutus on vähentynyt samoin endogeenisessä depressiossa. Cushingin taudissa laskua ei tapahdu tai se on hyvin vähäistä. Normaalitulos pois sulkee Cushingin oireyhtymän.

Viive:

Vastausviive noin 1-2 arkipäivää.