Dermatofyytit, nukleiinihappo-osoitus, kval (9077 -SieniNhO )

Akkreditoitu menetelmä.

Pakettitutkimukseen kuuluvat seuraavat osatutkimukset:

ATK 9078, -DermNhO, Pan-dermatofyytit

ATK 9079, -TrruNhO, Trichophyton rubrum

ATK 9080, -MicaNhO, Microsporum canis

ATK 9082, -EpiflNhO, Epidermophyton floccosum

Indikaatiot:

Dermatofyytin aiheuttaman infektion (silsan) epäily.

Näyteastia:

Lähetyskuori NhO-tutkimusta varten

Näyte (vrt. Sk-SieniVi):

Näyte raaputetaan/leikellään/nypitään suoraan sieniviljelynäytekirjekuoren (Sk-SienVi) mustaan kovapaperiseen taskuun. Tasku suljetaan taitoksin ja laitetaan näytteineen kirjekuoreen. Kirjekuori suljetaan ja täytetään kuoressa kysytyt tiedot huolellisesti. Kuori säilytetään huoneenlämmössä.

Ihonäyte: Aluksi näytteenottoalue puhdistetaan pyyhkimällä 70 – 80 %:lla alkoholilla. Näyte otetaan kyretillä tai kirurgiveitsellä raaputtamalla sairaan ja terveen alueen rajalta, näytettä otetaan useammasta kohdasta, jos läikkiä on useampia. Jos infektioalueella on rakkuloita , irrota niiden katto kyretillä näytteeksi.

Kynsinäyte: Poista kynnen kärkiosa ennen näytteenottoa. Puhdista näytteenottoalue pyyhkimällä 70 – 80 % alkoholilla. Jos kynnessä on kynsilakkaa se poistetaan. Tämän jälkeen kyretillä tai kirurgiveitsellä raaputetaan näytepurua koko kynnen leveydeltä terveen ja sairaan kynnen rajalta. Näyte otetaan kynsilevyn alapinnasta. Jos kynsi on paksuuntunut näyte otetaan kynsilevyn alta sekä läheltä kynsivallia.

Hius– ja partanäyte: Aluksi näytteenottoalue puhdistetaan pyyhkimällä 70-80% alkoholilla. Mikäli näyte on hiuspohjasta tai parrasta alla olevaa ihoa raaputetaan kyretillä tai kirurgiveitsellä ja lisäksi nypitään vähintään 5 hiusta/karvaa juurinen steriilillä pinsetillä (hiusten latvat voi leikata pois).

Pehmeä, kostea tai tulehtunut ihoalue josta raapenäytettä ei saada: Näyte otetaan nukkatikulla (FLOQSwab näytteenottotikku ja kuljetusputki, kuiva). Näyte säilytetään jääkaappilämpötilassa.

HUOM: tikkunäyte ei ole dermatofyytin löytymisen kannalta optimaalinen ja siksi sitä tulee käyttää vain, jos raappeen saaminen on mahdotonta.

HUOM: Koska tutkimus tunnistaa myös kuolleen dermatofyytin, voi tulos olla positiivinen hiljan käytetystä sienilääkityksestä huolimatta. Tästä ei kuitenkaan ole käytettävissä tutkittua tietoa, joten tarkkoja varoaikoja ei voida antaa. Negatiiviseen tulokseen tulee siis suhtautua varauksella ja uusia tutkimus tarvittaessa Sk-SienVi-tutkimuksessa mainittuja lääkityksen varoaikoja noudattaen. Sienilääkityksestä (lääke, milloin viimeksi käytetty) tulee mainita lähetetiedoissa.

Näytteen säilytys:

Huoneenlämmössä

Näytteen lähetys:

Huoneenlämmössä tai viileässä

Menetelmä:

PCR

Tekotiheys:

2-3 x vko

Vastausaika:

5

Tulkinta:

Nukleiinihappomonistukseen perustuvan menetelmän etuina ovat sen nopeus, herkkyys ja spesifisyys. Viljelymenetelmiin verrattuna se on paljon nopeampi (viive alle viikon) ja tarkempi.

Tutkimus koostuu osatutkimuksista, joiden kohdalla positiivinen tulos tarkoittaa seuraavaa:

  • DermNhO: näytteessä on jokin dermatofyytti*
  • TrichoNhO: Trichophyton rubrum
  • MicaNhO: Microsporum canis
  • EpifloNhO: Epidermophyton floccosum

* dermatofyytit  ryhmänä, mukaan lukien T. mentagrophytes, T. interdigitale, T. verrucosum, T. tonsurans ja muut.

Tekopaikka:

SYNLAB Tallinna
Akkreditointitaho: EAK (EA jäsen)
Standardi: EVS-EN ISO 15189

Tiedustelut:

Ammattilaineuvonta

ammattilaisneuvonta@synlab.fi