Elastaasi 1, ulosteesta (1718 F -Elast1)

Indikaatio:

Haiman vajaatoiminnan selvittäminen

Menetelmä:

Entsyymi – immunologinen (EIA)

Näyte:

1-2 g ulostetta kuivassa ulostenäytepurkissa tiiviisti suljettuna.

Vetinen näyte saattaa aiheuttaa virheellisen alentuneen tuloksen.

Säilytys ja lähetys:

2-8°C 3 päivää. Kuljetus viileässä. Pidempiaikainen säilytys ja lähetys pakastettuna.

Viitearvot:

Kaikki: >200 µg/g uloste

Tulkinta:

Elastaasi on haimaperäinen enstyymi joka poistuu ulosteen mukana hajoamattomana. Elastaasin pitoisuus ulosteessa kuvaa hyvin haiman eksokriinistä toimintaa. Haiman vajaatoiminnan mittarina Elastaasi on diagnostisesti parempi merkkiaine haimaperäiseen amylaasimääritykseen verrrattuna. Elastaasin sensistiivisyys ja spesifisyys keskivaikean ja vaikean haiman vajaatoiminnan tunnistajana on noin 90% luokkaa.

Viive:

Tulos valmiina noin 3-5 arkipäivässä.