Elohopea, verestä (1314 B -Hg)

Indikaatio

Altistus elohopealle.

Menetelmä

Atomiabsorptiospektrofotometri (AAS)

Analyysissa määritetään kokonaiselohopea (epäorgaaninen ja orgaaninen elohopea).

Näyte

EDTA-verta.

Ennen varsinaista näytteenottoa otetaan yksi ylimääräinen putki verta niin, että ihon pistoskohta ja neula huuhtoutuvat.

Säilytys ja lähetys

2-8 °C, 7 päivää. Kuljetus huoneenlämmössä tai viileässä.

Viitearvot

Altistumattomien viiteraja: 10 nmol/l.

Toimenpideraja: 50 nmol/l.

Viive

Tulos valmiina 5 arkipäivässä.