Endomysium,vasta-aineet (3729 S –EMA)

Osatutkimukset

S -EMAbA KL 4390

S -EMAbG KL 4391

Indikaatio

Keliakian diagnostiikka ja gluteenittoman dieetin seuranta. IgG-luokan vasta-aineiden tutkiminen erikseen on perusteltua vain tiedetyssä IgA-puutoksessa. IgA-puutteisen keliakiapotilaan dieetin onnistumisen seurantaan tulee käyttää herkempää ja kvantitatiivista transglutaminaasi-vasta-aineiden määritystä (S -tTGAbG). Ks. myös Keliakiatutkimuspaketit (Pt-KeliSeu, Pt-kelia-M, Pt-Keli-Su, Pt-Keli-La ja Pt-Keli-XL).

Näyteastia

Seerumigeeliputki (tuotenumero: 367957)

Näyte

1 ml seerumia. Voidaan ottaa geeliputkeen, mutta erotettava geelin päältä sentrifugoinnin jälkeen.

Keliakiatutkimukset tulee tehdä gluteenia sisältävän ruokavalion ollessa käytössä. Jos potilas on aloittanut gluteenittoman ruokavalion eivätkä seerumin vasta-ainepitoisuudet ole riittävän suuret keliakiadiagnoosin tekemiseksi, gluteeni tulee palauttaa ruokavalioon vähintään 3 kuukaudeksi ennen näytteiden ottoa.

Näytteen säilytys

Näyte säilyy 7 vuorokautta jääkaapissa (+2-+8 °C). Pidempiaikainen säilytys pakastettuna (-20°C).

Näytteen lähetys

Näytteen lähetys huoneenlämmössä tai kylmässä (+2-+22 °C). Pakastetun näytteen lähetys -20°C.

Menetelmä

Epäsuora immunofluoresenssi (IF), akkreditoitu

Viitearvot

EMAbA: <5 tiitteri (negatiivinen)

EMAbG: Negat

Viive

Vastausviive 3-4 arkipäivää.

Tulkinta:

IgA-luokan endomysiumvasta-aineita esiintyy lähes kaikilla sekä tyypillistä (esim. vatsavaiva- tai ripulioireet tai dermatitis herpetiformis) että epätyypillisempää (esim. anemiat ja kasvuhäiriöt) aktiivia keliakiaa sairastavista.

IgA-puutos on keliakiaa sairastavilla muuta väestöä yleisempi. Parhaan herkkyyden saavuttaviseksi keliakian seulonnassa on siten aiheellista tutkia myös IgG-luokan endomysiumvasta-aineet tai sulkea pois IgA-puutos.

Vasta-aineet häviävät gluteenittoman dieetin aikana yleensä muutamassa kuukaudessa ja lähes aina viimeistään vuoden kuluessa, joten testi on hyvä myös dieettihoidon pitävyyden seurannassa.

Endomysiumvasta-ainetutkimus on herkkyydeltään ja spesifisyydeltään samaa luokkaa kuin kudostransaminaasivasta-ainemääritys ja menetelmät korreloivat keskenään erinomaisesti. Erilaisista määritystekniikoista johtuen virhelähteet ovat kuitenkin erilaiset ja tutkimukset täydentävät siten toisiaan. Suurin herkkyys keliakian toteamisessa saavutetaan, kun tutkitaan IgA-luokan endomysium- ja kudostransaminaasivasta-aineet (valikoidussa tapauksissa myös gliadiinivasta-aineet) sekä IgA-puutoksen yhteydessä lisäksi spesifiset IgG-vasta-aineet (Ks. Keliakiatutkimuspaketit). Pienten lasten osalta näiden lisäksi myös deaminoitujen gliadiinipeptidivasta-aineiden tutkiminen on perusteltua (S -DGPAb tai Pt-Keli-La).

Suosittelemme, että keliakian diagnostiikassa tutkittaisiin aina vähintään kaksi eri vasta-ainetta (transglutaminaasi, endomysium, gliadiinipeptidi). Tämä lisää selvästi tutkimuksen luotettavuutta.

Kun potilaalla todetaan keliakia tulisi vasta-ainetasoja seurata aluksi esim. 6kk jälkeen ja sitten 1-2 vuoden välein. Vasta-ainetasojen normalisoituminen gluteenittomalle ruokavaliolle siirtymisen jälkeen saattaa kestää kuukausia.