Eosinofiilisten granulosyyttien kationinen proteiini, seerumista (4108 S -ECP)

Indikaatio

Allergiset taudit mukaan lukien astma, joissa tapahtuu eosinofiilien aktivoitumista tulehduksen seurauksena.

Näyteastia

367957 Seerumigeeliputki 3,5 ml

Näyte

1 ml seerumia.

Näytteenoton jälkeen näyteputkea käännellään noin 5-10 kertaa ja annetaan hyytyä huoneenlämmössä (20- 24 °C) 60-120 min. Tämän jälkeen näyte sentrifugoidaan 1300 x g, 10 min. huoneenlämmössä. Seerumi erotetaan toiseen putkeen.

Näytteen hyytymisaikaa ei saa ylittää eikä alittaa. Lämpötilalla on suuri merkitys määritystulokseen: korkeassa lämpötilassa (yli +24 °C) soluista vapautuvan ECP:n määrä vaikuttaa tulostasoon. Näyte ei saa olla hemolyyttinen. Näytteen hyytymisaika tulee olla noin 1-2 tuntia jonka jälkeen näyte sentrifugoidaan ja seerumi erotellaan toiseen putkeen. Sentrifugointi ja erottelu huoneenlämmössä.

Näytteen säilytys

2-8°C 2 päivää.  Pidempiaikainen säilytys pakastettuna.

Näytteen kuljetus

Kuljetus huoneenlämmössä tai viileässä.

Menetelmä

Entsyymi-immunologinen (EIA)

Viitearvot

Kaikki: <15 µg/l

Viive

Tulos valmiina noin 3 arkipäivässä.