Epstein-Barr -virus, nukleiinihappo (kvant) (4775 P -EBVNh)

Lyhenne:

P -EBVNh      KL 4775

Alihankinta, menetelmä akkreditoitu tekopaikan laatujärjestelmän mukaisesti.

Indikaatio:

EBV-infektion aktiivisuuden (virusreplikaation) osoittaminen verestä. Lymfoproliferatiiviset tilat, erityisesti immunosuppressiopotilailla

Menetelmä:

PCR (polymeraasiketjureaktio)

Testin kvantitatiivinen määritysraja on 200 genomiekvivalenttia/ml.

Näyte:

1 – 2 ml EDTA-plasmaa

Säilytys ja lähetys:

Näyte säilyy 5 vrk jääkaapissa, lähetys huoneenlämmössä. Pidempiaikainen säilytys pakastettuna, jolloin myös lähetys pakastettuna.

Viitearvot:

Plasman EBV-DNA-pitoisuus kuvastaa infektion vakavuusastetta. Osalle elinsiirtopotilaita (1 – 10 %) kehittyy EBV-infektioon liittyvä lymfoproliferatiivinen sairaus, joka on usein parannettavissa keventämällä immunosuppressiota tai mikrobispesifeillä hoitotoimenpiteillä.

Viive:

6 päivää

Tekopaikka:

SYNLAB Weiden

Akkreditointitaho: DAkkS (ILAC MRA:n jäsen)

Standardi: DIN EN ISO 15189