Epstein-Barr -virus, nukleiinihappo (kvant) (4775 P -EBVNh)

Indikaatio:

EBV-infektion aktiivisuuden (virusreplikaation) osoittaminen verestä. Lymfoproliferatiiviset tilat, erityisesti immunosuppressiopotilailla

Menetelmä:

PCR (polymeraasiketjureaktio)

Näyte:

1 – 2 ml EDTA-plasmaa

Säilytys ja lähetys:

2 – 8 °C, 5 päivää

Viitearvot:

Plasman EBV-DNA-pitoisuus kuvastaa infektion vakavuusastetta. Osalle elinsiirtopotilaita (1 – 10 %) kehittyy EBV-infektioon liittyvä lymfoproliferatiivinen sairaus, joka on usein parannettavissa keventämällä immunosuppressiota tai mikrobispesifeillä hoitotoimenpiteillä.

Viive:

6 päivää