ESBL, laajakirjoista beetalaktamaasia tuottava bakteeri, viljely ulosteesta(4817 –ESBLVi)

Indikaatiot

Epäily ESBL-positiivisen enterobakteerin kantajuudesta.

Näyteastia

Bakteerikuljetusputki Amies Transystem M40  (tuotenumero: 408C)

Näyte

Ulostetta tai peräsuolen limakalvon sivelynäyte

Näytteen säilytys

3 vrk jääkaappilämpötilassa (2 – 8 oC)

Näytteen kuljetus

Viileässä (2 – 14 oC)

Menetelmä

Viljely valikoivalle, erottelevalle elatusaineelle. Positiivisessa tapauksessa bakteerille tehdään laaja herkkyysmääritys relevanteille mikrobilääkkeille.

Tutkimus on akkreditoitu

Tulokset valmiina

5 työpäivässä

Tulkinta

Yleisin hankittua laajakirjoista beetalaktamaasia (ESBL) esiintyy E. coli –bakteerilajilla. ESBL-ominaisuutta voi harvinaisena esiintyä myös muilla enterobakteereille, näistä yleisimpänä Klebsiella pneumoniae. On tavallista, että ESBL-resistenssiominaisuuteen liittyy muita resistenssitekijöitä ja siksi hoitovaihtoehdot tällaisen bakteerin aiheuttamassa taudissa voivat olla vähäiset. Näistä syistä ESBL-positiivinen bakteerilöydös on sairaalahygienisesti huomioonotettava löydös.