F -Hemoglobiini, ihmisen (kvant) (10673 F –hHb)

Indikaatiot

Ulosteen veren osoittamisen indikaationa on alemman mahasuolikanavan verenvuoto. Määritysmenetelmä on kvantitatiivinen ja tunnistaa veren ulosteesta immunologisesti. Tutkimus on spesifinen ihmisen verelle ja ravinnon häiritsevää vaikutusta ei tarvitse ottaa huomioon.

Näyteastia

Ulosteen veri, iFOBT näyteastia, tuotenumero 151052

 Näyte

Käyttämätön näyteputki säilytetään huoneenlämmössä (enintään 25°C:ssa). Älä käytä näytteenottoputkia viimeisen käyttöpäivän jälkeen. Viimeinen käyttöpäivä on merkitty näytteenottoputkien etiketteihin muodossa vuosi-kuukausi.

 

  1. Ota pieni määrä ulostetta puhtaaseen astiaan tai puhtaalle wc-paperille. Vältä koskemista wc:n veteen näytettä ottaessasi. Älä ota näytettä ripuliulosteesta tai ulosteesta, jossa näkyy verta, vaan jätä näytteenotto seuraavaan ulostuskertaan.
  2. Kierrä auki näyteputken korkki, jossa on näytetikku. Kerää näyte näyteputken näytetikulla painamalla tikku saman ulostenäytteen kolmeen (3) eri kohtaan.
  3. Aseta näytetikku takaisin näyteputkeen ja kierrä korkki tiukasti kiinni.
  4. Kirjoita potilaan nimi ja päivämäärä erikseen annettuun etikettiin ja kiinnitä etiketti näyteputkeen.
  5. Näytteen lyhytaikainen säilytys huoneenlämmössä (enintään 25°C:ssa).

Näytteen säilytys

Suosittelemme näytteen säilytystä jääkaapissa. Näyte säilyy enintään 5 vrk huoneenlämmössä (18-22°C), 7 vrk jääkaapissa (2-8°C).

Näytteen kuljetus

Näytteen kuljetus huoneenlämmössä tai viileässä (+2-+22 °C).

Menetelmä

Immunokemiallinen, akkreditoitu

Viitearvot

<15 µg/g

 Tulokset valmiina

Tutkimuksen tekotiheys arkipäivin, vastaus valmiina 1-2 arkipäivässä, näytteen saapumisesta laboratorioon.

Tulkinta

Tutkimuksen tarjoama kvantitatiivinen tulos mahdollistaa kansallisten suositusten seuraamisen ja tulokset voidaan arvioida kunkin potilaan iän, sukupuolen ja mahdollisten riskitekijöiden perusteella. Positiivinen tulos (>15 µg/g) viittaa gastrointestinaaliseen verenvuotoon ja edellyttää jatkotutkimuksia esim. paksusuolensyövän poissulkemiseksi. Suoliston vuoto saattaa olla ajoittaista ja siksi tutkimuksen suorittaminen kolmen eri ulostuskerran yhteydessä lisää tunnistuksen luotettavuutta.