Familiaalinen hyperkolesterolemia, 14 geenin sekvensointitutkimus, DNA-tutkimus verestä (10212 B -FHlaaja)

Familiaalisen hyperkolesterolemian eli FH-taudin yleisin syy on heterotsygoottinen mutaatio LDL-reseptorigeenissä. LDLr-geenistä on löydetty useita erilaisia mutaatioita, joista seitsemän yleisintä Suomessa ovat FH-Helsinki, FH-Pohjois-Karjala, FH-Turku, FH-Pori, FH-Pogosta, FH-Fin11 ja FH-Fin12. Kuitenkin tiedetään, että kaikilla FH-potilailla ei kyseisiä mutaatioita todeta vaan taudin voi aiheuttaa jokin muu mutaatio LDLr-geenissä tai mutaatio jossain muussa rasva-aineenvaihduntaan vaikuttavassa geenissä.

B -FHlaaja tutkimus sisältää FH-tautiin liittyvän geenin LDLr (low-density lipoprotein receptor) ja taulukon mukaisten 13 muun geenin tutkimisen.

Familiaalista hyperkolesterolemiaa epäiltäessä suositeltavaa on ensisijaisesti sulkea pois Suomeen rikastuneet LDLr-geenin seitsemän yleisintä mutaatiota perustutkimuksella (B -LDLreD, KL 3865). Jos tällä tutkimuksella ei mutaatiota löydy ja FH-taudin epäily on vahva, B -FHlaaja on suositeltava jatkotutkimus.

 

Geeni

Sairaus OMIM Genotyyppi Periytymistyyppi

OMIM fenotyyppi

 LDLR

 Hyperkolesterolemia (FH)

606945

AD

143890

 APOB

Hyperkolesterolemia (Tyyppi B)

107730 AD

144010

 PCSK9

Hyperkolesterolemia (HCHOLA3)

607786 AD

603776

 LDLRAP1

Hyperkolesterolemia (ARH)

605747 AR

603813

 SORT1

LDL-kolesterolin metaboliasairaus (LDLCQ6)

602458

AD

613589

 NPC1L1

LDL-kolesterolin metaboliasairaus (LDLCQ7)

608010 AR 617966

 STAP1

LDL-kolesterolin metaboliasairaus

604298 AD

604298

 APOE

Hyperlipoproteinemia III 107741 AR, AD

617347

 ABCG5

Sitosterolemia (STSL) 605460 AR

210250

 ABCG8

Sitosterolemia (STSL) 605459 AR

210250

 DHCR24

Desmosteroloosi 606418 AR

602398

 LIPA

Kolesteryyliesterin varastointitauti   (CESD) 613497 AR

278000

 CYP27A1

Cerebrotendinous Xanthomatosis (CTX) 606530 AR

213700

 DHCR7

 Smith-Lemli-Opitz syndrooma (SLOS) 602858 AR

270400

Indikaatiot

Epäily familiaalisesta hyperkolesterolemiasta (FH-tauti). Suomessa yleisiä mutaatioita (FH-Helsinki, FH-Pohjois-Karjala, FH-Turku, FH-Pori, FH-Pogosta, FH-Fin11 tai FH-Fin12) ei ole todettu.

Näyteastia

368856 EDTA-putki K2-putki 3 ml

Näyte

3-5 ml EDTA-verta

Näytteen mukana tulee toimittaa potilaan suostumuskaavake.

Näytteen kuljetus

Verinäyte lähetettävä näytteenottopäivänä. Lähetys huoneenlämmössä, ei saa jäätyä.

Menetelmä

Sekvensointi NGS-menetelmällä ja kopiolukumuutosanalyysi (CNV)

Tarvittaessa, sekvensointi Sanger-menetelmällä ja deleetio/duplikaatioanalyysi (MLPA)

Tekotiheys

1x kk

Vastausaika (arkipäivää)

20-30

Tulkinta

Tutkimuksesta annetaan kirjallinen lausunto.

Jos tutkittuja mutaatioita ei löydy, saattaa potilaalla silti olla FH-tauti. Tehdyllä tutkimuksella ei voida todeta mahdollisia muissa geeneissä sijaitsevia mutaatioita. On myös mahdollista, että potilaalla on muista syistä johtuva joko primaarinen tai sekundaarinen hyperkolesterolemia.

Kirjallisuus

Laurila P-P, Matikainen N, Heliö T, Kahri J ja Nieminen MS: Familiaalinen hyperkolesterolemia: Suomessakin alidiagnosoitu. Sydänääni 2015, 26:3A Teemanumero.