FISH-tutkimus, kaikki telomeerit (8312 -FISHTel)

Indikaatio:

Mahdollisen kromosomin telomeerialueitten poikkeavuuden, kuten deleetion, duplikaation tai translokaation tarkempi selvittely.

Menetelmä:

Soluviljely, kromosomipreparaatin valmistus, FISH-analyysi

Näyte:

2-5 ml EDTA-verta, steriilisti otettuna. Näytettä ei saa sentrifugoida.

Lapsivesinäyte: 10-15 ml natiivia lapsivettä steriilisti suljetussa alkuperäisruiskussa. Näytettä ei saa sentrifugoida.

Istukkanäyte: Kudosnäyte steriilissä NaCl-liuoksessa tai PBS-puskurissa.

Säilytys ja lähetys:

Lapsivesinäyte lähetettävä laboratorioon alkuviikosta maanantaisin ja tiistaisin. Lähetys näytteenottopäivänä huoneenlämmössä, näyte ei saa jäätyä.

Veri- ja istukkanäyte: näyte lähetetään laboratorioon näytteenottopäivänä, poikkeustapauksissa voi säilyttää lämpötilassa +4 °C 24 tuntia, mutta säilytys vaikuttaa epäsuotuisasti solujen viljelyyn. Lähetys huoneenlämmössä, ei saa jäätyä.

Viitearvot:

Lausunto

Viive:

Vastausviive noin 12 arkipäivää.