Fluoksetiini (3805 S –Fluoks)

Osatutkimukset

S -Norfluo KL 3984
S -FluNorS ATK 10223 (fluoksetiinin ja norfuloksetiinin yhteenlaskettu pitoisuus)

Indikaatio

Fluoksetiininhoidon seuranta.
Fluoksetiinia käytetään erityyppisten masennustilojen ja niihin liittyvän ahdistuneisuuden hoitoon.
Fluoksetiini imeytyy suun kautta annettuna hyvin (yli 80 %). Fluoksetiinin huippupitoisuus seerumissa saavutetaan 6-8 tunnissa. Fluoksetiini sitoutuu plasman proteiineihin 94 %:sti. Jakautumistilavuus on 14-56 l/kg. Eliminaation puoliintumisaika vaihtelee yksilöstä toiseen huomattavasti (12-94 tuntia). Vakiintunut taso saavutetaan yleensä vasta 2-3 viikossa. Fluoksetiini demetyloituu norfluoksetiiniksi, joka myös on voimakkaasti antidepressiivinen. Sen puoliintumisaika on 4-9 vrk. Terveillä henkilöillä annetusta lääkkeestä n. 75 % erittyy virtsaan 30-45 vrk:ssa (muuttumattomana alle 5 %) ja 12 % ulosteeseen yli 3 viikon kuluessa.
Fluoksetiinin ja norfluoksetiinin puoliintumisajat pitenevät maksakirroosissa, ja fluoksetiinin puhdistuma (normaalisti 3-16 ml/min/kg) pienenee. Munuaisten vajaatoiminnassa saattaa esiintyä fluoksetiinin ja metaboliittien kumulaatiota.
Fluoksetiini voi lisätä muiden samanaikaisesti käytettävien masennuslääkkeiden pitoisuuksia hidastamalla niiden metaboliaa. Myös diatsepaamin puoliintumisaika voi pidentyä. Fluoksetiinin hidas eliminaatio voi johtaa yhteisvaikutuksiin muiden lääkkeiden (mm. MAO estäjät) kanssa vielä pitkään hoidon lopettamisen jälkeen.

Menetelmä

LC-MS/MS

Näyte

1 ml seerumia, ei geeliputkeen. Näyte otetaan aamulla ennen lääkkeen nauttimista.

Säilytys ja lähetys

Säilytys 5 vuorokautta jääkaapissa, lähetys huoneenlämmössä. Pidempiaikainen säilytys ja lähetys pakastettuna.

Viitearvot

S -Fluoks ei viitearvoja käytettävissä
S -Norfluo ei viitearvoja käytettävissä
S -FluNorS 400 – 1650 nmol/l

Terapeuttisena alueena fluoksetiinin ja norfluoksetiinin yhteenlasketulle pitoisuudelle (S -FluNorS) pidetään 400 – 1650 nmol/l. Toksisia vaikutuksia saattaa esiintyä pitoisuuksilla yli 3300 nmol/l.

Viive

Vastausviive noin 6 arkipäivää.