Fosfatidyylietanoli, verestä (10700, B -PEth)

Indikaatiot

Alkoholin suurkulutuksen osoittaminen yhdessä henkilön alkoholinkäyttöanamneesin kanssa.

 

Näyteastia

EDTA-putki, tuotenumero: 368856

 

Näyte

EDTA-kokoveriputki (ei geeliputkea). Näytteenotossa ei saa käyttää etanolia ihon puhdistukseen. Näytteenoton jälkeen kääntele putkea varovasti ylös-alaisin muutaman kerran (älä ravista!) hyytymisen estämiseksi. Näytettä ei saa sentrifugoida eikä pakastaa.

 

Näytteen säilytys

Näyte säilyy 5 vrk jääkaapissa (2-8°C). Näytettä ei saa missään vaiheessa pakastaa.
Rajallisen säilyvyyden vuoksi näyte tulee lähettää SYNLABin keskuslaboratorioon ilman viivettä.

 

Näytteen kuljetus

Näytteen kuljetus huoneenlämmössä tai viileässä (+2-+22 °C). Näyte ei saa kuljetuksen aikana pakastua.

 

Menetelmä

LC-MS/MS

 

Viitearvot

alle 0.30 µmol/l
Pitoisuus alle 0.05 µmol/l osoittaa, ettei alkoholia ole käytetty tai alkoholia on käytetty vain sporadisesti

 

Tulokset valmiina

Tutkimuksen tekotiheys 2 kertaa viikossa, vastaus valmiina 4 työpäivässä näytteen saapumisesta laboratorioon.

 

Tulkinta

B -PEth (µmol/l) Tulkinta:
alle 0.05 Alkoholia ei ole käytetty tai alkoholia on käytetty vain sporadisesti.
0.05 – 0.30 Alkoholin kohtalainen kulutus (sosiaalinen kohtuukäyttö)
yli 0.30 Mahdollinen alkoholin riskikäyttäjä

 

Fosfatidyylietanoli on poikkeava fosfolipidi, jota muodostuu elimistössä vain ja ainoastaan alkoholin käytön yhteydessä fosfolipaasi D:n vaikutuksesta. Jos alkoholia käytetään runsaasti ja säännöllisesti, käytön seurauksena verisolut rikastuvat PEth:lla. Yksittäinen alkoholin nauttimiskerta tai humalatila ei nosta verenkierron PEth-arvoja (huippupitoisuus jää alle 0.05 – 0.10 µmol/l ja laskee veren alkoholipitoisuuden laskiessa). PEth-pitoisuuden nousuun vaaditaan enemmän kuin viikon kestänyt säännöllinen alkoholinkäyttö. Kirjallisuuden mukaan sosiaalinen kohtuukäyttö nostaa B-PEth arvoja, mutta keskimäärin alle 0,30 µmol/l tasolle. Säännöllisesti isoja määriä päivittäin (yli 60 g/päivä) ja pitkiä aikoja käyttävillä B-PEth pitoisuudet nousevat selvästi (B -PEth 2.40 – 5.40 µmol/l).

B-PEth pitoisuus korreloi positiivisesti viimeisten 2 viikon aikana käytetyn alkoholin määrään. PEth:n puoliintumisaika verenkierrossa on noin 4 päivää. PEth voidaan osoittaa verenkierrosta, käyttömäärästä riippuen 2 – 4 viikon kuluttua alkoholin käytön jälkeen.

PEth:n veripitoisuuden ja käytetyn alkoholimäärän välistä yhteyttä ei ole täysin osoitettu eri henkilöillä. Tämän vuoksi eri henkilöiden erilaisia kulutusmääriä ei voi arvioida tai vertailla keskenään suhteessa mitattuun PEth-arvoon. Tutkimuksen spesifisyys on hyvä (lähes 100 %) ja herkkyys on parempi (n. 94 -100 %) kuin S-CDT, E-MCV ja S-GT tutkimuksissa yksinään tai niiden kombinaatioissa. Vääriä positiivisia ei ole osoitettu.

 

Virhelähteet

Huom! Näytteen kontaminoituminen etanolilla näytteenoton voi aiheuttaa PETh:in muodostumista näytteen säilyttämisen yhteydessä. Samoin jos henkilön veressä on ollut runsaasti alkoholia näytteenoton yhteydessä (humalatila) ja näytettä säilytetään pidempään ennen analyysiä, voi fosfatidyylietanolia muodostua näytteessä In Vitro.

 

Tekopaikka

SYNLAB Helsinki

 

Päivitetty 22.4.2022